สารกรองน้ำ
SGV-NO8      
สารกรองทราย กรวดกรองน้ำ เบอร์ 8 ขนาด 30-40มม.

กรวดกรองน้ำ เบอร์ 8 (No.8)ขนาด 30-40มม.สารกรองน้ำที่หาได้ตามธรรมชาติเป็นสารกรองน้ำที่นิยมมากที่สุดสำหรับใส่เครื่องกรองน้ำ ถังกรองน้ำในขั้นตอนแรกกรองตะกอนขนาดเล็กขนาดใหญ่สารปนเปื้อน ใช้เป็นสารกรองน้ำบาดาล สารกรองน้ำปะปา ช่วยทำให้น้ำที่ขุ่นมัวใสขึ้น


Quantity:

กรวดกรองน้ำ เบอร์ 8

กรวดกรองน้ำ เบอร์ 8 (No.8) เป็นสารที่ใช้กรองน้ำ จะเป็นทรายหยาบและทรายละเอียดเป็นวัสดุสารกรองน้ำที่หาได้ตามธรรมชาติและเป็นสารกรองน้ำที่นิยมมากที่สุด ตั้งแต่สมัยอดีตชาวบ้านก็จะนำ สารกรองทราย กรวด หล่านี้ มาใช้วิธีธรรมชาติในการดักตะกอนขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ และสารปนเปื้อนให้ผ่านกรวดกรองน้ำ รูที่มีขนาดเล็กที่อยู่ระหว่างอนุภาคในกรวดเล็กๆ และเนื้อทรายมีขนาดที่เล็กกันลงไปเรื่อยๆ จากน้ำค่อนข้างขุ่นมัว เราก็จะได้น้ำที่ใสขึ้น สะอาดขึ้นปราศจากสัตว์ตัวเล็กๆ หรืออินทรีย์สารที่ปนมากับน้ำ วิธีการเหล่านี้ก็ เพียงพอที่เราจะนำน้ำนั้นมาใช้งานกันแล้ว และการกรองน้ำด้วยวิธีนี้จะได้น้ำที่มีปริมาณมากโดยมีต้นทุนที่ต่ำมาก 

คุณลักษณะ กรวดกรองนำ้ เบอร์ 8

กรวดกรองน้ำ เบอร์ 8 (No.8) ขนาด 30-40มม.

ใช้สำหรับใส่เครื่องกรองน้ำหรือถังกรองน้ำในขั้นตอนแรกกรองตะกอนขนาดเล็กขนาดใหญ่สารปนเปื้อน 

- ใช้เป็นสารกรองน้ำ เช่น สารกรองน้ำบาดาล สารกรองน้ำปะปา กรองน้ำจากแหล่งธรรมชาติ แหล่งแม่น้ำลำธาร หรือ แหล่งแม่น้ำใต้ดิน 

กรวดกรองน้ำ เบอร์ 8 กรองน้ำที่มีความขุ่น มัว ทำให้น้ำใสขึ้น

สินค้าเกี่ยวข้อง


เลือกสินค้าจากแบรนด์