สารกรองน้ำ
Manganese Zeolite      
สารกรองน้ำแมงกานีส ซีโอไล้ท์

สารกรองน้ำแมงกานีส ซีโอไล้ท์ลักษณะ เม็ดกลมสีน้ำตาลสารกรองแมงกานีสที่ผลิตจากหินZeolite CrystalsมีคุณสมบัติOxidationเป็นที่นิยมใช้เป็นสารกรองน้ำบาดาลหรือกรองน้ำที่มีสารละลายจำพวกสนิมเหล็กจำนวนมากช่วยปรับสภาพน้ำที่มีสีแดงคล้ายสนิมเหล็กให้ใสขึ้นกลิ่นดีขึ้น


Quantity:

ข้อมูลด้านเทคนิคสารกรองน้ำแมงกานีส ซีโอไล้ท์

แมงกานีส ซีโอไล้ท์ ( Manganese Zeoliteสารกรองน้ำแมงกานีส ซีโอไล้ท์ เป็นสารกรองที่ผลิตจากหินจาก Zeolite Crystals (ซีโอไลต์คริสตัล)  ที่ถูกเคลือบด้วยสาร Manganese Oxide (แมงกานีสออกไซด์) ที่มีคุณสมบัติ Oxidation (ออกซิเดชัน)  สารเหล็กที่ปะปนอยู่ในน้ำให้เปลี่ยนรูปเป็นสมินเหล็ก เพื่อถูกกรองออกจากน้ำอีกครั้งในขั้นตอนต่อไป  สารกรองน้ำแมงกานีส ซีโอไล้ท์เป็นสารกรองที่นิยมใช้เป็นสารกรองน้ำบาดาลหรือกรองน้ำที่มีสารละลายจำพวกสนิมเหล็กจำนวนมาก ช่วยปรับสภาพน้ำที่มีสีแดงคล้ายสนิมเหล็กให้ใสขึ้นและกลิ่นดีขึ้น

รายละเอียดสารกรองน้ำแมงกานีส ซีโอไล้ท์

- ลักษณะของเม็ด (GRANULAR FORM) = เม็ดกลม

- สีของเม็ด (COLOUR APPEARANCE) = สีน้ำตาล

- ขนาดเม็ด (SIZE) = 0.6-1.8

- ความสม่ำเสมอของขนาดเม็ด (UNIFORMINITY COEFFICIENT:UG) = 1.6

- ความหนาแน่นของสารกรองเทียบกับความหนาแน่นของน้ำ (SPECIFIC GRAVITY(SG)= 2.4-2.5

ปริมาณการดูดซับ

- กรณีดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ = 4GM.FE/CU.FT(MIN)

- กรณีดำเนินการไม่ต่อเนื่อง = 1.5 GM.FE/CU.FT(MIN)

คุณลักษณะสารกรองน้ำแมงกานีส ซีโอไล้ท์ 

- สารแมงกานีส ซีโอไลท์ สามารถฟื้นฟูคุณภาพโดยการล้างด้วยโพตัสเซียมเปอร์แมงกานีส

- ทนต่อการเสียดสีและการสึกกร่อน ทำให้มีอายุการใช้งานนาน

- สามารถใช้ได้ในระบบความดันปิดที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการแอร์เรซันได้

สถานที่จัดเก็บ สารกรองน้ำแมงกานีส ซีโอไล้ท์

- ควรเป็นพิ้นที่ไม่มีความชื้น ซื่งจะชาวยให้อายุการใช้งานและประสิทธิภาพยาวนานยิ่งขึ้น

ขนาดบรรจุ

ขนาดบรรจุสารกรองน้ำแมงกานีส ซีโอไล้ท์ ขนาด 25 ลิตรต่อถุง

สินค้าเกี่ยวข้อง


คุณดูล่าสุด

เลือกสินค้าจากแบรนด์