สารกรองน้ำ
Anthra cite      
สารกรองน้ำแอนทราไซท์

สารกรองน้ำแอนทราไซท์ผลิตจากถ่านหินมีส่วนผสมของธาตุคาร์บอนมากที่สุดมีวัตถุสารซึ่งละลายน้ำได้น้อยที่สุดมีความทนต่อสารเคมีได้ดีความบริสุทธิ์สูงและมีความแกร่ง ไม่เปาะแตกหักง่ายสามารถกรองความขุ่นได้ดีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจับตะกอนแขวนลอยที่มากับน้ำ


Quantity:

ข้อมูลด้านเทคนิคสารกรองน้ำแอนทราไซท์

Anthra cite สารกรองน้ำแอนทราไซท์ ผลิตจากถ่านหิน เป็นถ่านหินที่มีคุณภาพสูงสุด มีลักษณะดำเป็นเงา มันวาวมาก มีปริมาณคาร์บอนประมาณร้อยละ 86-97% ความชื้นต่ำ มีค่าความร้อนสูงแต่ติดไฟยากไม่มีควัน ส่วนมากจะถูกนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมการหลอมเหล็กและโลหะต่างๆ อุตสาหกรรมกรองน้ำ และยังสามารถใช้เป็นใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมต่างๆได้อีกด้วย สารกรองแอนทราไซท์ เป็นถ่านหินที่มีธาตุคาร์บอนเป็นส่วนประกอบมากที่สุด และเป็นสารซึ่งละลายน้ำได้น้อยที่สุด  เมื่อเทียบกับถ่านหินชนิดอื่นๆ  เช่น ถ่านหินน้ำมัน,  ถ่านหินลิกไนต์และถ่านที่ใช้ในการหุงต้มสามารถทนต่อการกัดกร่อนของวัตถุเคมีได้ดี นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติเป็นถ่านหินที่มีความบริสุทธิ์สูง มีสภาพการตกผลึกที่ดี  ไม่เปราะแตก ไม่หักง่าย มีความแข็งแกร่งและทนทานมาก แอนทราไซท์จึงเป็นสารกรองน้ำที่ทำหน้าที่ขจัดตะกอน โคลนตมเพื่อทำให้น้ำสะอาด โดยมีชื่อเรียกกันทั่วไปว่า สารกรองน้ำแอนทราไซท์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่มักจะใช้ร่วมกับทรายกรองน้ำ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองน้ำให้สูงขึ้น

รายละเอียดสารกรองน้ำแอนทราไซท์

- ขนาดของเม็ด (EFFECTIVE SIZE)= 1.0+0.05MM

- ความสม่ำเสมอของขนาด (UNIFORMINITY COEFFICIENT:UG)= 2.0 max

- ความหนาแน่นของสารกรองเทียบกับความหนาแน่นของน้ำ (SPECIFIC GRAVITY(SG) = 1.4-1.7

- ปริมาณคาร์บอนคงที่ (FIXED CARBON) = 82% min

- ปริมาณน้ำหนักที่หายไปจากการระเหยของไอน้ำ(VOLATILE MATTER) = 8% max

**หมายเหตุ ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM**

คุณลักษณะสารกรองน้ำแอนทราไซท์

- ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจับตะกอนแขวนลอยที่มากับน้ำได้มากกว่าทรายกรองปกติ

- เมื่อใช้สารกรองน้ำแอนทราไซท์ร่วมกับทรายกรองทำให้สามารถกรองน้ำได้มากขึ้นเนื่องจากสารกรองน้ำแอนทราไซท์มีความพรุนมากกว่าชั้นทรายกรอง

- สามารถกรองความขุ่นได้ดี และทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี

การฟื้นฟู

- สารแอนทราไซท์ สามารถฟื้นฟูคุณภาพโดยวิธีการ ล้างย้อน (Back Wash) ด้วยน้ำได้ง่ายและประหยัดน้ำ

การจัดเก็บ

- สถานที่่จัดเก็บ ควรเป็นพื้นที่แห้งไม่มีความชื้น ซึ่งจะช่วยอายุการ

ขนาดบรรจุ

-  ขนาดสารกรองน้ำแอนทราไซท์ 40 ลิตรต่อถุง

สินค้าเกี่ยวข้อง


คุณดูล่าสุด

เลือกสินค้าจากแบรนด์