สารกรองน้ำ
BC 1100 (1240)      
สารกรองน้ำคาร์บอน รุ่น BC 1100 (1240)

สารกรองน้ำคาร์บอน รุ่น BC 1100 (1240)มีค่าIDสูงถึง1100mg/gดูดซับกลิ่นได้ดีกว่าค่าเป็นกรด/ด่าง8.5-9.5pHความแกร่ง97%มวลสาร0.45-0.50ก/ลบ.ซม.ความชื้น5%ปริมาณเถ้า5%ขนาด04.4-1.68mmช่วยดูดซับกลิ่นสี คลอรีนสารอินทรีย์สิ่งสกปรกในน้ำผ่านการทดสอบตามมาตรฐานASTM


Quantity:

ข้อมูลด้านเทคนิคสารกรองน้ำคาร์บอน รุ่น BC 1100 (1240)

สารกรองน้ำคาร์บอน รุ่น BC 1100 (1240) ผลิตจากถ่านกะลามะพร้าว coconut shell  ที่ผ่านกรรมวิธีเผาหรือกระบวนการผลิตภายใต้ความดันและอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อให้ได้เม็ด คาร์บอน ที่มีรูพรุน เป็นสารกรองน้ำประเภทหนื่งซึ่งมีคุณสมบัติเป็นตัวดูดซับและคัดกรองจึงทำให้ สารกรองคาร์บอน  มีความสามารถในการกรองกลิ่น สี และคลอรีนได้ ในการกรองน้ำ สารกรองคาร์บอนจะเรียงตัวกันในภาชนะกรองน้ำเพื่อให้น้ำสามารถไหลผ่านตามรูพรุนขอเม็ดคาร์บอนและช่องว่างระหว่างเม็ดคาร์บอนซึ่งมีขนาดเล็กใน ระดับโมเลกุลได้ ดังนั้นกระบวนการกรองน้ำของสารกรองน้ำคาร์บอนจึงแบ่งได้เป็นสองวิธีหลักคือ การกรองเชิงฟิสิกส์ และ การกรองเชิงเคมี ในการกรองเชิงฟิสิกส์นั้นสารกรองคาร์บอนจะทำหน้าที่เป็นเสมือนกับเยื่อเลือกผ่านกล่าวคือ โมเลกุลของสสารต่างๆที่อยู่ในน้ำที่มีขนาดใหญ่กว่าช่องว่างระหว่างเม็ดหรือ รูพรุนของเม็ดคาร์บอนจะไม่สามารถหลุดออกมาได้ ในขณะที่ในการกรองเชิงเคมีนั้น ในระหว่างที่โมเลกุลน้ำจะไหลผ่านรูพรุนของเม็ดคาร์บอน สสารต่างๆที่อยู่ในน้ำซึ่งมีโมเลกุลเล็กกว่าสสารข้างต้นจะถูกจับไว้ที่ผนังด้านในของเม็ดคาร์บอนนั้นๆ น้ำที่ได้จากการกรองโดยใช้สารกรองคาร์บอนจึงสะอาดปราศจากสสารเหล่านี้ เมื่อสารกรองคาร์บอน ทำการกรองน้ำเพื่อขจัดสสารต่างๆ แล้วนั้นสสารต่างก็ถูกสะสมให้เม็ดและช่องว่างระหว่างคาร์บอน เมือสสารเหล่านั้นมีจำนวนมากพอ สารกรองก็จะไม่สามารถกรองน้ำได้อีกต่อไปเนื่องจากสารกรองเกิดการอิ่มตัวหรืออีกนัยหนึ่งคือสารกรองไม่สามารถดูดซึมสสารต่างๆ ได้อีก อายุการทำงานของสารกรองจึงขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำก่อนการกรองว่ามีสสารเจือปนมากน้อยเพียงใด

รายละเอียดสารกรองน้ำคาร์บอน รุ่น BC 1100 (1240)

- ค่าดูดซับไอโอดีน (IODINE ,mg/g)  = 1100 (min)

- ค่าความเป็นกรด ด่าง = 8.5-9.5 (pH) 

- ค่าความแกร่ง (HARDNESS% ) = 97%

- ค่าความหนาแน่น (APPARENT DENSITY) =  0.45-0.5 ,g/cm3

- เปอร์เซ็นต์ความชื้น (MOISTURE%)=  5  (max)

- ปริมาณเถ้า (ASH WEIGHT%) = 5 (max)

- ขนาด (PARTICLE MESH SIZE) =  1240 (04.4-1.68mm.)

**หมายเหตุ ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM**

คุณลักษณะสารกรองน้ำคาร์บอน รุ่น BC 1100 (1240)

- ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในหารดูดซับ รสกลิ่น สี คลอรีน และสารอินทรีย์ และสารปนเปื้อนต่างๆ

- มีความแข็งแรงของเม็ดคาร์บอน ทนต่อการเสียดสีได้ดียิ่งขึ้น

การฟื้นฟู

- เมื่อใช้สารกรองน้ำคาร์บอน สามารถฟื้นฟูคุณภาพโดยวิธีการ ล้างย้อน(Back Wash) ด้วยน้ำ

การจัดเก็บ

- สถานที่จัดเก็บ ควรเป็นพื้นที่แห้งไม่มีความชื้น ซึ่งจะช่วยอายุการใช้งานและประสิทธิภาพของสารคาร์บอนยาวนานยิ่งขึ้น

ขนาดบรรจุ

- ขนาดสารกรองน้ำคาร์บอน  50 ลิตร ต่อถุง 

สินค้าเกี่ยวข้อง


คุณดูล่าสุด

เลือกสินค้าจากแบรนด์