ถังเก็บน้ำใต้ดิน Safe

ถังเก็บน้ำใต้ดิน Safe เป็นถังเก็บน้ำชนิดผังใต้ดิน ผลิตจากพลาสติก LLDPE มอก.816-2556 ทนทาน ภายในไม่เจือสีมั่นใจในความปลอดภัย ถังเก็บน้ำใต้ดินมีขนาด 600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 ลิตร

ถังเก็บน้ำใต้ดิน ตรา Safe

เป็นถังเก็บน้ำชนิดผังใต้ดิน (Underground Tank) มีข้อดีในเรื่องการประหยัดพื้นที่และในด้านภูมิสภาปัตย์ที่ไม่รบกวนความสวยงามของตัวบ้านพักอาศัยและสำนักงาน สามารถติดตั้งคู่กับปั๊มน้ำอัตโนมัติ (Auto Pump) ได้ ใช้เม็ดพลาสติก POLYMER ELIXIR (PE) SCG ในการผลิต มอก.816-2556

ถังเก็บน้ำใต้ดิน ตรา Safe มีขายต่อไปนี้

ถังเก็บน้ำใต้ดิน 600 ลิตร รุ่น SAU-600 กว้าง 0.92 ม. สูง 1.12 ม. ทางน้ำเข้า 1 นิ้ว ทางน้ำออก 1 นิ้ว
ถังเก็บน้ำใต้ดิน 800 ลิตร รุ่น SAU-800 กว้าง 1.05 ม. สูง 1.25 ม. ทางน้ำเข้า 1 นิ้ว ทางน้ำออก 1 นิ้ว
ถังเก็บน้ำใต้ดิน 1000 ลิตร รุ่น SAU-1000 กว้าง 1.10 ม. สูง 1.33 ม. ทางน้ำเข้า 1 นิ้ว ทางน้ำออก 1 นิ้ว
ถังเก็บน้ำใต้ดิน 1200 ลิตร รุ่น SAU-1200 กว้าง 1.16 ม. สูง 1.43 ม. ทางน้ำเข้า 1 นิ้ว ทางน้ำออก 1 นิ้ว
ถังเก็บน้ำใต้ดิน 1600 ลิตร รุ่น SAU-1600 กว้าง 1.22 ม. สูง 1.52 ม. ทางน้ำเข้า 1 นิ้ว ทางน้ำออก 1 นิ้ว
ถังเก็บน้ำใต้ดิน 2000 ลิตร รุ่น SAU-2000 กว้าง 1.35 ม. สูง 1.70 ม. ทางน้ำเข้า 1 นิ้ว ทางน้ำออก 1 นิ้ว
ถังเก็บน้ำใต้ดิน 3000 ลิตร รุ่น SAU-3000 กว้าง 1.48 ม. สูง 1.87 ม. ทางน้ำเข้า 1 นิ้ว ทางน้ำออก 1 นิ้ว
ถังเก็บน้ำใต้ดิน 4000 ลิตร รุ่น SAU-4000 กว้าง 1.88 ม. สูง 1.87 ม. ทางน้ำเข้า 1 นิ้ว ทางน้ำออก 1 นิ้ว 
ถังเก็บน้ำใต้ดิน 5000 ลิตร รุ่น SAU-5000 กว้าง 1.86 ม. สูง 2.11 ม. ทางน้ำเข้า 1 นิ้ว ทางน้ำออก 1 นิ้ว
ถังเก็บน้ำใต้ดิน 6000 ลิตร รุ่น SAU-6000 กว้าง 2.05 ม. สูง 2.25 ม. ทางน้ำเข้า 1 นิ้ว ทางน้ำออก 1 นิ้ว

เลือกสินค้าจากแบรนด์