ถังเก็บน้ำใต้ดิน DOS

ถังเก็บน้ำใต้ดิน DOS เป็นถังเก็บน้ำชนิดฝังใต้ดิน มีการออกแบบอย่างพิถีพิถัน ผนังหนาเป็นพิเศษ อีกทั้งยังผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
พบสินค้า 20 รายการ.
จัดเรียง โดย:
  • ความนิยมสูงสุด
    • ความนิยมสูงสุด
    • รหัสสินค้า
    • ชื่อ
    • ราคา

ถังเก็บน้ำใต้ดิน DOS

เป็นถังเก็บน้ำชนิดฝังใต้ดิน มีการออกแบบอย่างพิถีพิถัน ผนังหนาเป็นพิเศษ อีกทั้งยังผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

ถังเก็บน้ำใต้ดิน PE DOS GOLD ขนาด 600 ลิตร รุ่น DUT600GD

ถังเก็บน้ำใต้ดิน PE DOS GOLD ขนาด 800 ลิตร รุ่น DUT800GD

ถังเก็บน้ำใต้ดิน PE DOS GOLD ขนาด 1000 ลิตร รุ่น DUT1000GD

ถังเก็บน้ำใต้ดิน PE DOS GOLD ขนาด 1200 ลิตร รุ่น DUT1200GD

ถังเก็บน้ำใต้ดิน PE DOS GOLD ขนาด 1600 ลิตร รุ่น DUT1600GD

ถังเก็บน้ำใต้ดิน PE DOS GOLD ขนาด 2000 ลิตร รุ่น DUT2000GD

ถังเก็บน้ำใต้ดิน PE DOS GOLD ขนาด 3000 ลิตร รุ่น DUT3000GD

ถังเก็บน้ำใต้ดิน PE DOS GOLD ขนาด 4000 ลิตร รุ่น DUT4000GD

ถังเก็บน้ำใต้ดิน PE DOS GOLD ขนาด 5000 ลิตร รุ่น DUT5000GD

ถังเก็บน้ำใต้ดิน PE DOS GOLD ขนาด 6000 ลิตร รุ่น DUT6000GD

 

ถังเก็บน้ำใต้ดิน PE DOS EXTRA ขนาด 600 ลิตร รุ่น DUT600EX

ถังเก็บน้ำใต้ดิน PE DOS EXTRA ขนาด 800 ลิตร รุ่น DUT800EX

ถังเก็บน้ำใต้ดิน PE DOS EXTRA ขนาด 1000 ลิตร รุ่น DUT1000EX

ถังเก็บน้ำใต้ดิน PE DOS EXTRA ขนาด 1200 ลิตร รุ่น DUT1200EX

ถังเก็บน้ำใต้ดิน PE DOS EXTRA ขนาด 1600 ลิตร รุ่น DUT1600EX

 

เลือกสินค้าจากแบรนด์