แท้งค์น้ำพลาสติก WORLD

แทงค์น้ำพลาสติก มี 2 สี ได้แก่ สีน้ำเงิน และ ลายแกรนิต สีทราย มีขนาด 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000 ลิตร
พบสินค้า 24 รายการ.
จัดเรียง โดย:
  • ความนิยมสูงสุด
    • ความนิยมสูงสุด
    • รหัสสินค้า
    • ชื่อ
    • ราคา

แทงค์น้ำพลาสติก มี 2 สี ได้แก่ สีน้ำเงิน และ ลายแกรนิต สีทราย มีขนาด 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000 ลิตร

แทงค์น้ำพลาสติก สีน้ำเงิน

แทงค์น้ำพลาสติก 500 ลิตร รุ่น WT-500WD กว้าง 0.70 ม. สูง 1.39 ม. ทางน้ำเข้า 1 นิ้ว  ทางน้ำออก 1 นิ้ว  เกลียวทองเหลือง มอก.816-2538 สีน้ำเงิน
แทงค์พลาสติก 600 ลิตร รุ่น WT-600WD
แทงค์น้ำพลาสติก 750 ลิตร รุ่น WT-750WD กว้าง 0.72 ม. สูง 1.72 ม. ทางน้ำเข้า 1 นิ้ว  ทางน้ำออก 1 นิ้ว  เกลียวทองเหลือง มอก.816-2538 สีน้ำเงิน
แทงค์น้ำพลาสติก 1000 ลิตร รุ่น WT-1000WD กว้าง 0.90 ม. สูง 1.75 ม. ทางน้ำเข้า 1 นิ้ว  ทางน้ำออก 1 นิ้ว  เกลียวทองเหลือง มอก.816-2538 สีน้ำเงิน
แทงค์น้ำพลาสติก 1500 ลิตร รุ่น WT-1500WD กว้าง 1.00 ม. สูง 2.00 ม. ทางน้ำเข้า 1 นิ้ว  ทางน้ำออก 2 นิ้ว  เกลียวทองเหลือง มอก.816-2538 สีน้ำเงิน
แทงค์น้ำพลาสติก 2000 ลิตร รุ่น WT-2000WD กว้าง 1.20 ม. สูง 1.80 ม. ทางน้ำเข้า 1 นิ้ว  ทางน้ำออก 2 นิ้ว  เกลียวทองเหลือง มอก.816-2538 สีน้ำเงิน
แทงค์พลาสติก 2500 ลิตร รุ่น WT-2500WD
แทงค์น้ำพลาสติก 3000 ลิตร รุ่น WT-3000WD กว้าง 1.42 ม. สูง 2.08 ม. ทางน้ำเข้า 1 นิ้ว  ทางน้ำออก 2 นิ้ว  เกลียวทองเหลือง มอก.816-2538 สีน้ำเงิน
แทงค์น้ำพลาสติก 4000 ลิตร รุ่น WT-4000WD
แทงค์น้ำพลาสติก 5000 ลิตร รุ่น WT-5000WD
แทงค์น้ำพลาสติก 6000 ลิตร รุ่น WT-6000WD
แทงค์น้ำพลาสติก 8000 ลิตร รุ่น WT-8000WD
แทงค์น้ำพลาสติก 10000 ลิตร รุ่น WT-10000WD

แทงค์น้ำพลาสติก ลายแกรนิต สีทราย

แทงค์น้ำพลาสติก 500 ลิตร รุ่น GN-500WD กว้าง 0.70 ม. สูง 1.39 ม. ทางน้ำเข้า 1 นิ้ว  ทางน้ำออก 1 นิ้ว  เกลียวทองเหลือง มอก.816-2538 ลายแกรนิต สีทราย
แทงค์น้ำพลาสติก 600 ลิตร รุ่น GN-600WD
แทงค์น้ำพลาสติก 750 ลิตร รุ่น GN-750WD กว้าง 0.72 ม. สูง 1.72 ม. ทางน้ำเข้า 1 นิ้ว  ทางน้ำออก 1 นิ้ว  เกลียวทองเหลือง มอก.816-2538 ลายแกรนิต สีทราย
แทงค์น้ำพลาสติก 1000 ลิตร รุ่น GN-1000WD กว้าง 0.90 ม. สูง 1.75 ม. ทางน้ำเข้า 1 นิ้ว  ทางน้ำออก 1 นิ้ว  เกลียวทองเหลือง มอก.816-2538 ลายแกรนิต สีทราย
แท้งค์น้ำพลาสติก 1500 ลิตร รุ่น GN-1500WD กว้าง 1.00 ม. สูง 2.00 ม. ทางน้ำเข้า 1 นิ้ว  ทางน้ำออก 2 นิ้ว  เกลียวทองเหลือง มอก.816-2538 ลายแกรนิต สีทราย
แทงค์น้ำพลาสติก 2000 ลิตร รุ่น GN-2000WD กว้าง 1.20 ม. สูง 1.80 ม. ทางน้ำเข้า 1 นิ้ว  ทางน้ำออก 2 นิ้ว  เกลียวทองเหลือง มอก.816-2538 ลายแกรนิต สีทราย
แทงค์น้ำพลาสติก 2500 ลิตร รุ่น GN-2500WD
แทงค์น้ำพลาสติก 3000 ลิตร รุ่น GN-3000WD กว้าง 1.42 ม. สูง 2.08 ม. ทางน้ำเข้า 1 นิ้ว  ทางน้ำออก 2 นิ้ว  เกลียวทองเหลือง มอก.816-2538 ลายแกรนิต สีทราย
แทงค์น้ำพลาสติก 4000 ลิตร รุ่น GN-4000WD
แทงค์น้ำพลาสติก 5000 ลิตร รุ่น GN-5000WD
แทงค์น้ำพลาสติก 6000 ลิตร รุ่น GN-6000WD
แทงค์น้ำพลาสติก 8000 ลิตร รุ่น GN-8000WD
แทงค์น้ำพลาสติก 10000 ลิตร รุ่น GN-10000WD

เลือกสินค้าจากแบรนด์