แท้งค์น้ำ PE ตรา ปลาวาฬ

WHALE รุ่น THE ROCK, WHALE รุ่น WOG, WHALE รุ่น WIN, WHALE รุ่น WIT ถังเก็บน้ำ PE หรือ แท้งค์น้ำ PE ตรา ปลาวาฬ สะอาดปลอดภัยไร้สารตกค้าง พื้นผิวสามารถป้องกันแสงแดด ไม่เกิดตะไคร่น้ำ แข็งแรง ทนทาน รับประกัน 10 ปี
พบสินค้า 23 รายการ.
จัดเรียง โดย:
  • ความนิยมสูงสุด
    • ความนิยมสูงสุด
    • รหัสสินค้า
    • ชื่อ
    • ราคา

แท้งค์น้ำ PE ตรา ปลาวาฬ

ถังเก็บน้ำ PE หรือ แท้งค์น้ำ PE ตรา ปลาวาฬ สะอาดปลอดภัยไร้สารตกค้าง พื้นผิวสามารถป้องกันแสงแดด ไม่เกิดตะไคร่น้ำ แข็งแรง ทนทาน รับประกัน 10 ปี 
แท้งค์น้ำ PE ตรา ปลาวาฬ มีขนาดและรุ่นให้เลือกดังนี้

แท้งค์น้ำ PE ตรา ปลาวาฬ WHALE รุ่น WIT 500 ขนาดบรรจุ 500 ลิตร ก.87 x ส.114 ท่อน้ำเข้า/ออก 1 นิ้ว
แท้งค์น้ำ PE ตรา ปลาวาฬ WHALE รุ่น WIT 700 ขนาดบรรจุ 700 ลิตร ก.72 x ส.161 ท่อน้ำเข้า/ออก 1 นิ้ว
แท้งค์น้ำ PE ตรา ปลาวาฬ WHALE รุ่น WIT 1000 ขนาดบรรจุ 1000 ลิตร ก.107 x ส.145 ท่อน้ำเข้า/ออก 1 นิ้ว
แท้งค์น้ำ PE ตรา ปลาวาฬ WHALE รุ่น WIT 1500 ขนาดบรรจุ 1500 ลิตร ก.121 x ส.163 ท่อน้ำเข้า/ออก 1 นิ้ว
แท้งค์น้ำ PE ตรา ปลาวาฬ WHALE รุ่น WIT 2000 ขนาดบรรจุ 2000 ลิตร ก.123 x ส.195 ท่อน้ำเข้า1 นิ้ว/ออก 2 นิ้ว
แท้งค์น้ำ PE ตรา ปลาวาฬ WHALE รุ่น WIT 2500 ขนาดบรรจุ 2500 ลิตร ก.138 x ส.188 ท่อน้ำเข้า1 นิ้ว/ออก 2 นิ้ว
แท้งค์น้ำ PE ตรา ปลาวาฬ WHALE รุ่น WIT 3000 ขนาดบรรจุ 3000 ลิตร ก.163 x ส.192 ท่อน้ำเข้า1 นิ้ว/ออก 2 นิ้ว


แท้งค์น้ำ PE ตรา ปลาวาฬ WHALE รุ่น WIN 500 ขนาดบรรจุ 500 ลิตร ก.87 x ส.114 ท่อน้ำเข้า1 นิ้ว/ออก 1 นิ้ว
แท้งค์น้ำ PE ตรา ปลาวาฬ WHALE รุ่น WIN 700 ขนาดบรรจุ 700 ลิตร ก.72 x ส.161 ท่อน้ำเข้า1 นิ้ว/ออก 1 นิ้ว
แท้งค์น้ำ PE ตรา ปลาวาฬ WHALE รุ่น WIN 1000 ขนาดบรรจุ 1000 ลิตร ก.107 x ส.145 ท่อน้ำเข้า1 นิ้ว/ออก 1 นิ้ว
แท้งค์น้ำ PE ตรา ปลาวาฬ WHALE รุ่น WIN 1500 ขนาดบรรจุ 1500 ลิตร ก.121 x ส.163 ท่อน้ำเข้า1 นิ้ว/ออก 1 นิ้ว
แท้งค์น้ำ PE ตรา ปลาวาฬ WHALE รุ่น WIN 2000 ขนาดบรรจุ 1500 ลิตร ก.123 x ส.195 ท่อน้ำเข้า1 นิ้ว/ออก 2 นิ้ว
แท้งค์น้ำ PE ตรา ปลาวาฬ WHALE รุ่น WIN 2500 ขนาดบรรจุ 2500 ลิตร ก.138 x ส.188 ท่อน้ำเข้า1 นิ้ว/ออก 2 นิ้ว
แท้งค์น้ำ PE ตรา ปลาวาฬ WHALE รุ่น WIN 3000 ขนาดบรรจุ 3000 ลิตร ก.163 x ส.192 ท่อน้ำเข้า1 นิ้ว/ออก 2 นิ้ว


แท้งค์น้ำ PE ตรา ปลาวาฬ WHALE รุ่น WOG 500 ขนาดบรรจุ 500 ลิตร ก.87 x ส.114 ท่อน้ำเข้า1 นิ้ว/ออก 1 นิ้ว
แท้งค์น้ำ PE ตรา ปลาวาฬ WHALE รุ่น WOG700 ขนาดบรรจุ 700 ลิตร ก.72 x ส.161 ท่อน้ำเข้า1 นิ้ว/ออก 1 นิ้ว
แท้งค์น้ำ PE ตรา ปลาวาฬ WHALE รุ่น WOG1000 ขนาดบรรจุ 1000 ลิตร ก.107 x ส.145 ท่อน้ำเข้า1 นิ้ว/ออก 1 นิ้ว
แท้งค์น้ำ PE ตรา ปลาวาฬ WHALE รุ่น WOG1500 ขนาดบรรจุ 1500 ลิตร ก.121 x ส.163 ท่อน้ำเข้า1 นิ้ว/ออก 1 นิ้ว
แท้งค์น้ำ PE ตรา ปลาวาฬ WHALE รุ่น WOG2000 ขนาดบรรจุ 2000 ลิตร ก.123 x ส.195 ท่อน้ำเข้า1 นิ้ว/ออก 2 นิ้ว
แท้งค์น้ำ PE ตรา ปลาวาฬ WHALE รุ่น WOG3000 ขนาดบรรจุ 3000 ลิตร ก.163 x ส.192 ท่อน้ำเข้า1 นิ้ว/ออก 2 นิ้ว


แท้งค์น้ำ PE ตรา ปลาวาฬ WHALE รุ่น THE ROCK1000 ขนาดบรรจุ 1000 ลิตร ก.99 x ส.156 ท่อน้ำเข้า1 นิ้ว/ออก 1 นิ้ว
แท้งค์น้ำ PE ตรา ปลาวาฬ WHALE รุ่น THE ROCK2000 ขนาดบรรจุ 2000 ลิตร ก.130 x ส.200 ท่อน้ำเข้า1 นิ้ว/ออก 1 นิ้ว

เลือกสินค้าจากแบรนด์