แท้งค์น้ำ PE ตรา Advenced

รุ่น DORICรุ่น ERAWAN รุ่น LEELAWADEE,รุ่น NELUMBO รุ่น O2 รุ่น RIORA แท้งน้ำ PE ตราแอดวานซ์หลากหลายขนาด สวยงามและเรูปทรงพอหมาะ เหมาะสำหรับบรรจุน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ซึ่งถังมีคุณสมบัติ มีแข็งแรง ทนทานปราศจากสารพิษ กลิ่นและโลหะหนัก อายุการใช้งานยาวนาน
พบสินค้า 29 รายการ.
จัดเรียง โดย:
  • ความนิยมสูงสุด
    • ความนิยมสูงสุด
    • รหัสสินค้า
    • ชื่อ
    • ราคา

แท้งค์น้ำ PE ตรา Advenced

แท้งค์น้ำ PE ตรา Advenced  (ตราแอดวานซ์ ) สวยงามและเรูปทรงพอหมาะ ใช้เม็ดพลาสติกของ SCG ในการผลิต หมาะสำหรับบรรจุน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ซึ่งถังมีคุณสมบัติ มีแข็งแรง ทนทานปราศจากสารพิษ กลิ่น และโลหะหนัก มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ผลิตจาก POLYMER ELIXIR (PE)  แท้งค์น้ำ PE ตรา Advenced  (ตราแอดวานซ์ ) มีขนาดและรุ่นให้เลือกดังนี้

แท้งค์น้ำ PE ADVANCED รุ่น LEELAWADEE 1000 ขนาดบรรจุ 1000 ลิตร ก.85 x ส.193 ซม. ฝาถัง 48 ซม. ท่อน้ำเข้า/ออก 1 นิ้ว ท่อน้ำทิ้ง 1 นิ้ว
แท้งค์น้ำ PE ADVANCED รุ่น LEELAWADEE 2000 ขนาดบรรจุ 2000 ลิตร ก.116 x ส.224 ซม. ฝาถัง 48 ซม. ท่อน้ำเข้า/ออก 2 นิ้ว ท่อน้ำทิ้ง 1 นิ้ว
แท้งค์น้ำ PE ADVANCED รุ่น LEELAWADEE 1500 ขนาดบรรจุ 1500 ลิตร ก.105 x ส.204 ซม. ฝาถัง 48 ซม. ท่อน้ำเข้า/ออก 1 นิ้ว ท่อน้ำทิ้ง 1 นิ้ว


แท้งค์น้ำ PE ADVANCED รุ่น NELUMBO 400 ขนาดบรรจุ 400 ลิตร ก.60x ส.165 ซม. ฝาถัง 48 ซม. ท่อน้ำเข้า/ออก 1 นิ้ว ท่อน้ำทิ้ง 1 นิ้ว
แท้งค์น้ำ PE ADVANCED รุ่น NELUMBO 1000 ขนาดบบรจุ 1000 ลิตร ก.86x ส.205 ซม. ฝาถัง 48 ซม. ท่อน้ำเข้า/ออก 1 นิ้ว ท่อน้ำทิ้ง 1 นิ้ว
แท้งค์น้ำ PE ADVANCED รุ่น NELUMBO 1500 ขนาดบรรจุ 1500 ลิตร ก.105.5 x ส.205 ซม. ฝาถัง 48 ซม. ท่อน้ำเข้า/ออก 1 นิ้ว ท่อน้ำทิ้ง 1 นิ้ว
แท้งค์น้ำ PE ADVANCED รุ่น NELUMBO 2000 ขนาดบรรจุ 2000 ลิตร ก.85 x ส.193 ซม. ฝาถัง 48 ซม. ท่อน้ำเข้า/ออก 2 นิ้ว ท่อน้ำทิ้ง 1 นิ้ว


แท้งค์น้ำ PE ADVANCED รุ่น ERAWAN 800 ขนาดบรรจุ 800 ลิตร ก.78x ส.193 ซม. ฝาถัง 48 ซม. ท่อน้ำเข้า/ออก 1 นิ้ว ท่อน้ำทิ้ง 1 นิ้ว


แท้งค์น้ำ PE ADVANCED รุ่น DORIC 400 ขนาดบรรจุ 400 ลิตร ก.57 x ส.161 ซม. ฝาถัง 48 ซม. ท่อน้ำเข้า 3/4นิ้ว /ออก 1 นิ้ว ท่อน้ำทิ้ง 1 นิ้ว
แท้งค์น้ำ PE ADVANCED รุ่น DORIC 800 ขนาดบรรจุ 800 ลิตร ก.81 x ส.195 ซม. ฝาถัง 48 ซม. ท่อน้ำเข้า 3/4นิ้ว /ออก 1 นิ้ว ท่อน้ำทิ้ง 1 นิ้ว
แท้งค์น้ำ PE ADVANCED รุ่น DORIC 1100 ขนาดบรรจุ 1100 ลิตร ก.89 x ส.196 ซม. ฝาถัง 48 ซม. ท่อน้ำเข้า 3/4นิ้ว /ออก 1 นิ้ว ท่อน้ำทิ้ง 1 นิ้ว
แท้งค์น้ำ PE ADVANCED รุ่น DORIC 1600 ขนาดบรรจุ 1600 ลิตร ก.104 x ส.210 ซม. ฝาถัง 48 ซม. ท่อน้ำเข้า 3/4นิ้ว /ออก 2 นิ้ว ท่อน้ำทิ้ง 1 นิ้ว
แท้งค์น้ำ PE ADVANCED รุ่น DORIC 2200 ขนาดบรรจุ 2200 ลิตร ก.116 x ส.229 ซม. ฝาถัง 48 ซม. ท่อน้ำเข้า 3/4นิ้ว /ออก 2 นิ้ว ท่อน้ำทิ้ง 1 นิ้ว


แท้งค์น้ำ PE ADVANCED รุ่น O2 200 ขนาดบรรจุ 200 ลิตร ก. 59.5 x ส.86 ซม. ฝาถัง 48 ซม. ท่อน้ำเข้า 3/4นิ้ว /ออก 1 นิ้ว ท่อน้ำทิ้ง 1 นิ้ว
แท้งค์น้ำ PE ADVANCED รุ่น O2 500 ขนาดบรรจุ 500 ลิตร ก. 68 x ส.163 ซม. ฝาถัง 48 ซม. ท่อน้ำเข้า 3/4นิ้ว /ออก 1 นิ้ว ท่อน้ำทิ้ง 1 นิ้ว
แท้งค์น้ำ PE ADVANCED รุ่น O2 550 ขนาดบรรจุ 550 ลิตร ก. 69.5 x ส.169 ซม. ฝาถัง 48 ซม. ท่อน้ำเข้า 3/4นิ้ว /ออก 1 นิ้ว ท่อน้ำทิ้ง 1 นิ้ว
แท้งค์น้ำ PE ADVANCED รุ่น O2 620 ขนาดบรรจุ 620 ลิตร ก. 72 x ส.174 ซม. ฝาถัง 48 ซม. ท่อน้ำเข้า 3/4นิ้ว /ออก 1 นิ้ว ท่อน้ำทิ้ง 1 นิ้ว
แท้งค์น้ำ PE ADVANCED รุ่น O2 700 ขนาดบรรจุ 700 ลิตร ก. 75.5 x ส.173 ซม. ฝาถัง 48 ซม. ท่อน้ำเข้า 3/4นิ้ว /ออก 1 นิ้ว ท่อน้ำทิ้ง 1 นิ้ว
แท้งค์น้ำ PE ADVANCED รุ่น O2 750 ขนาดบรรจุ 750 ลิตร ก. 69.5 x ส.183 ซม. ฝาถัง 48 ซม. ท่อน้ำเข้า 3/4นิ้ว /ออก 1 นิ้ว ท่อน้ำทิ้ง 1 นิ้ว
แท้งค์น้ำ PE ADVANCED รุ่น O2 1000 ขนาดบรรจุ 1000 ลิตร ก. 86 x ส.187 ซม. ฝาถัง 48 ซม. ท่อน้ำเข้า 3/4นิ้ว /ออก 1 นิ้ว ท่อน้ำทิ้ง 1 นิ้ว 
แท้งค์น้ำ PE ADVANCED รุ่น O2 1200 ขนาดบรรจุ 1200 ลิตร ก. 100 x ส.178 ซม. ฝาถัง 48 ซม. ท่อน้ำเข้า 3/4นิ้ว /ออก 1 นิ้ว ท่อน้ำทิ้ง 1 นิ้ว
แท้งค์น้ำ PE ADVANCED รุ่น O2 1500 ขนาดบรรจุ 1500 ลิตร ก. 105 x ส.193 ซม. ฝาถัง 48 ซม. ท่อน้ำเข้า 3/4นิ้ว /ออก 1 นิ้ว ท่อน้ำทิ้ง 1 นิ้ว
แท้งค์น้ำ PE ADVANCED รุ่น O2 2000 ขนาดบรรจุ 2000 ลิตร ก. 120 x ส.212 ซม. ฝาถัง 48 ซม. ท่อน้ำเข้า 3/4นิ้ว /ออก 2 นิ้ว ท่อน้ำทิ้ง 1 นิ้ว
แท้งค์น้ำ PE ADVANCED รุ่น O2 3000 ขนาดบรรจุ 3000 ลิตร ก. 143 x ส.224 ซม. ฝาถัง 48 ซม. ท่อน้ำเข้า 3/4นิ้ว /ออก 2 นิ้ว ท่อน้ำทิ้ง 1 นิ้ว
แท้งค์น้ำ PE ADVANCED รุ่น O2 12000 ขนาดบรรจุ 12000 ลิตร ก.219.5 x ส.360 ซม. ฝาถัง 48 ซม. ท่อน้ำเข้า 3/4นิ้ว /ออก 2 นิ้ว ท่อน้ำทิ้ง 1 นิ้ว


แท้งค์น้ำ PE ADVANCED รุ่น RIORA 1000 ขนาดบรรจุ 1000 ลิตร ก.85.5 x ส.195 ซม. ฝาถัง 48 ซม. ท่อน้ำเข้า /ออก 1 นิ้ว ท่อน้ำทิ้ง 1 นิ้ว
แท้งค์น้ำ PE ADVANCED รุ่น RIORA 1050 ขนาดบรรจุ 1050 ลิตร ก.89 x ส.195 ซม. ฝาถัง 48 ซม. ท่อน้ำเข้า /ออก 1 นิ้ว ท่อน้ำทิ้ง 1 นิ้ว
แท้งค์น้ำ PE ADVANCED รุ่น RIORA 1500 ขนาดบรรจุ 1500 ลิตร ก.104 x ส.196 ซม. ฝาถัง 48 ซม. ท่อน้ำเข้า /ออก 1 นิ้ว ท่อน้ำทิ้ง 1 นิ้ว
แท้งค์น้ำ PE ADVANCED รุ่น RIORA 2000 ขนาดบรรจุ 2000 ลิตร ก.118 x ส.205 ซม. ฝาถัง 48 ซม. ท่อน้ำเข้า 3/4นิ้ว /ออก 2 นิ้ว ท่อน้ำทิ้ง 1 นิ้ว

เลือกสินค้าจากแบรนด์