ถังเก็บน้ำบนดิน DOS

แท๊งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน DOS, DOS รุ่น CHABA, DOS รุ่น CHAMP, DOS รุ่น CHAMP, DOS รุ่น GRANITO, DOS รุ่น DX5, DOS รุ่น GARDENTO, DOS รุ่น ECO Jazz, DOS รุ่น DECO
พบสินค้า 316 รายการ.
จัดเรียง โดย:
  • ความนิยมสูงสุด
    • ความนิยมสูงสุด
    • รหัสสินค้า
    • ชื่อ
    • ราคา

แท๊งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน DOS

แท๊งค์น้ํา dos หรือถังเก็บน้ำPE(พีอี) ตรา DOS(ดอส) ถังเก็บน้ำบนดิน DOS ได้รับการยอมรับจาก U.S.องค์การอาการและยาว่าปลอดภัย คงคุณภาพน้ำให้ใสสะอาดเสมอ แข็งแรงทนทาน ให้ความมั่นใจด้วยการรับประกันยาวนานถึง 20 ปี ใช้เม็ดพลาสติกของ SCG ในการผลิต

แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน DOS มีขนาดและรุ่นให้เลือกดังนี้

- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน DOS รุ่น NOBLE 700 ขนาด 700 ลิตร
- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น NOBLE 1000 ขนาดบรรจุ 1000 ลิตร ก.94 x ส. 182 ซม. ท่อเข้า/ออก 1 นิ้ว
- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น NOBLE 2000 ขนาดบรรจุ 2000 ลิตร ก.122 x ส. 203 ซม. ท่อเข้า/ออก 1 นิ้ว


- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น NATURA 500 ขนาดบรรจุ 500 ลิตร ก.77 x ส. 150 ซม. ท่อเข้า/ออก 1 นิ้ว
- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน DOS รุ่น NATURA 700 ขนาด 700 ลิตร
- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน DOS รุ่น NATURA 1000 ขนาด 1000 ลิตร
- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน DOS รุ่น NATURA 1500 ขนาด 1500 ลิตร
- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน DOS รุ่น NATURA 2000 ขนาด 2000 ลิตร


- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น NATURA NANO 500 ขนาดบรรจุ 500 ลิตร ก.77 x ส. 150 ซม. ท่อเข้า/ออก 1 นิ้ว
- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น NATURA NANO 700 ขนาดบรรจุ 700 ลิตร ก.77 x ส. 187 ซม. ท่อเข้า/ออก 1 นิ้ว
- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น NATURA NANO 1000 ขนาดบรรจุ 1000 ลิตร ก.93 x ส. 185 ซม. ท่อเข้า/ออก 1 นิ้ว
- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน DOS รุ่น NATURA NANO 1500 ขนาด 1500 ลิตร
- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน DOS รุ่น NATURA NANO 2000 ขนาด 2000 ลิตร


- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น MONTBLANC 900 ขนาดบรรจุ 900 ลิตร ก.68 x ส. 110 x ย.137 ซม. ท่อเข้า/ออก 1 นิ้ว


- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น MONEY 1000 ขนาดบรรจุ 1000 ลิตร ก.94 x ส. 170 ซม. ท่อเข้า/ออก 1 นิ้ว
- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น MONEY 2000 ขนาดบรรจุ 2000 ลิตร ก.119 x ส. 206 ซม. ท่อเข้า 1 นิ้ว /ออก 2 นิ้ว


- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น METALLIC 700 ขนาดบรรจุ 700 ลิตร ก.94 x ส. 170 ซม. ท่อเข้า/ออก 1 นิ้ว
- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น METALLIC 1000 ขนาดบรรจุ 1000 ลิตร ก.93.8 x ส. 178 ซม. ท่อเข้า/ออก 1 นิ้ว


- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น GROW 1000 ขนาดบรรจุ 1000 ลิตร ก.94 x ส. 170 ซม. ท่อเข้า/ออก 1 นิ้ว
- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น GROW 2000 ขนาดบรรจุ 2000 ลิตร ก.119 x ส. 206 ซม. ท่อเข้า1 นิ้ว /ออก 2 นิ้ว


- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น GREENERY 1000 ขนาดบรรจุ 1000 ลิตร ก.99 x ส. 157 ซม. ท่อเข้า/ออก 1 นิ้ว
- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น GREENERY 1500 ขนาดบรรจุ 1500 ลิตร ก.113 x ส. 182 ซม. ท่อเข้า/ออก 1 นิ้ว
- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น GREENERY 2000 ขนาดบรรจุ 2000 ลิตร ก.128 x ส. 189 ซม. ท่อเข้า1 นิ้ว /ออก 2 นิ้ว


- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น GRANITO 550 ขนาด 550 ลิตร ก. 77 x ส. 150 ซม. ท่อเข้า / ออก 1 นิ้ว
- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น GRANITO 700 ขนาดบรรจุ 700 ลิตร ก. 77 x ส. 187 ซม. ท่อเข้า / ออก 1 นิ้ว
- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น GRANITO 1000 ขนาดบรรจุ 1000 ลิตร ก.93 x ส. 185 ซม. ท่อเข้า / ออก 1 นิ้ว
- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น GRANITO 1500 ขนาดบรรจุ 1500 ลิตร ก.107 x ส. 201 ซม. ท่อเข้า / ออก 1 นิ้ว
- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น GRANITO 2000 ขนาดบรรจุ 2000 ลิตร ก.116 x ส. 218 ซม. ท่อเข้า1 นิ้ว /ออก 2 นิ้ว
- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น GRANITO 2500 ขนาดบรรจุ 2500 ลิตร ก.149 x ส. 199 ซม. ท่อเข้า1 นิ้ว /ออก 2 นิ้ว
- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น GRANITO 3000 ขนาดบรรจุ 3000 ลิตร ก.150 x ส. 199 ซม. ท่อเข้า1 นิ้ว /ออก 2 นิ้ว
- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น GRANITO 4000 ขนาดบรรจุ 4000 ลิตร ก.190 x ส. 198 ซม. ท่อเข้า1 นิ้ว /ออก 2 นิ้ว
- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น GRANITO 5000 ขนาดบรรจุ 5000 ลิตร ก.190 x ส. 228 ซม. ท่อเข้า1 นิ้ว /ออก 2 นิ้ว
- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น GRANITO 6000 ขนาดบรรจุ 6000 ลิตร ก.190 x ส. 262 ซม. ท่อเข้า1 นิ้ว /ออก 2 นิ้ว
- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น GRANITO 11500 ขนาดบรรจุ 11500 ลิตร ก.200 x ส. 397 ซม. ท่อเข้า/ออก 2 นิ้ว
- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น GRANITO 16500 ขนาดบรรจุ 16500 ลิตร ก.240 x ส. 404 ซม. ท่อเข้า/ออก 2 นิ้ว


- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น DX5 700 ขนาดบรรจุ 700 ลิตร ก. 77 x ส.150 ซม. ท่อเข้า / ออก 1 นิ้ว
- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น DX5 1000 ขนาด 1000 ลิตร ก. 101 x ส.160 ซม. ท่อเข้า / ออก 1 นิ้ว


- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น GARDENTO 1000 ขนาด 1000 ลิตร ก.166 x ส.150 ซม. ท่อเข้า / ออก 1 นิ้ว


- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น ECO Jazz 1000 ขนาด 1000 ลิตร ก.99 x ส.160 ซม.บ่าถัง 73ซม. ท่อเข้า / ออก 1 นิ้ว
- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น ECO Jazz 1500 ขนาด 1500 ลิตร ก.113 x ส.185 ซม.บ่าถัง 83ซม. ท่อเข้า / ออก 1 นิ้ว
- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น ECO Jazz 2000 ขนาด 2000 ลิตร ก.132 x ส.192 ซม.บ่าถัง 93ซม. ท่อเข้า 1 นิ้ว/ ออก 2 นิ้ว


- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น DECO 700 ขนาด 700 ลิตร ก.79 x ส.182 ซม.ฝาถัง 40ซม. ท่อเข้า / ออก 1 นิ้ว
- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น DECO 700(H) ขนาด 700 ลิตร ก.69 x ส.208 ซม.ฝาถัง 40ซม. ท่อเข้า / ออก 1 นิ้ว
- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น DECO 1000 ขนาด 1000 ลิตร ก.94 x ส.184 ซม.ฝาถัง 40ซม. ท่อเข้า / ออก 1 นิ้ว
- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น DECO 2000 ขนาดบรรจุ 2000 ลิตร ก.120 x ส.205 ซม.ฝาถัง 40ซม. ท่อเข้า 1 นิ้ว/ ออก 2 นิ้ว


- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น PAREDISE 1000 ขนาดบรรจุ 1000 ลิตร ก.94 x ส.178 ซม.ฝาถัง 40ซม. ท่อเข้า / ออก 1 นิ้ว


- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น CHABA 400 ขนาดบรรจุ 400 ลิตร ก.61 x ส.150 ซม.ฝาถัง 40ซม. ท่อเข้า / ออก 1 นิ้ว
- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น CHABA 500 ขนาดบรรจุ 500 ลิตร ก.68 x ส.161 ซม.ฝาถัง 40ซม. ท่อเข้า / ออก 1 นิ้ว
- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น CHABA 700 ขนาดบรรจุ 700 ลิตร ก.69 x ส.206 ซม.ฝาถัง 40ซม. ท่อเข้า / ออก 1 นิ้ว
- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น CHABA 1050 ขนาดบรรจุ 1050 ลิตร ก.94 x ส.178 ซม.ฝาถัง 40ซม. ท่อเข้า / ออก 1 นิ้ว
- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น CHABA 3000 ขนาดบรรจุ 3000 ลิตร ก.149 x ส.210 ซม.ฝาถัง 40ซม. ท่อเข้า1 นิ้ว / ออก 2 นิ้ว
- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น CHABA 4000 ขนาดบรรจุ 4000 ลิตร ก.171x ส.208 ซม.ท่อเข้า1 นิ้ว /ออก 2 นิ้ว
- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น CHABA 5000 ขนาดบรรจุ 5000 ลิตร ก.189 x ส.227 ซม.ฝาถัง51ซม.ท่อเข้า1 นิ้ว /ออก 2 นิ้ว
- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น CHABA 6000 ขนาดบรรจุ 6000 ลิตร ก.189 x ส.227 ซม.ฝาถัง51ซม.ท่อเข้า1 นิ้ว /ออก 2 นิ้ว


- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น CHAMP 550 ขนาดบรรจุ 550 ลิตร ก.77 x ส.150 ซม.ฝาถัง41ซม. ท่อเข้า/ออก 1 นิ้ว
- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น CHAMP 700 ขนาดบรรจุ 700 ลิตร ก.77 x ส.187 ซม.ฝาถัง41 ซม ท่อเข้า/ออก 1 นิ้ว
- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น CHAMP 1000 ขนาดบรรจุ 1000 ลิตร ก.93 x ส.185 ซม.ฝาถัง41 ซม ท่อเข้า/ออก 1 นิ้ว
- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น CHAMP 1500 ขนาดบรรจุ 1500 ลิตร ก.107 x ส.201 ซม.ฝาถัง41 ซม ท่อเข้า/ออก 1 นิ้ว
- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น CHAMP 2000 ขนาดบรรจุ 2000 ลิตร ก.116 x ส.218 ซม.ฝาถัง41 ซม ท่อเข้า1 นิ้ว/ออก 2 นิ้ว
- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น CHAMP 3000 ขนาด 3000 ลิตร ก.150 x ส.199 ซม.ฝาถัง41 ซม ท่อเข้า1 นิ้ว/ออก 2 นิ้ว
- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น CHAMP 4000 ขนาด 4000 ลิตร ก.190 x ส.198 ซม.ฝาถัง51 ซม ท่อเข้า1 นิ้ว/ออก 2 นิ้ว
- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น CHAMP 5000 ขนาด 5000 ลิตร ก.190 x ส.228 ซม.ฝาถัง51 ซม ท่อเข้า1 นิ้ว/ออก 2 นิ้ว
- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น CHAMP 6000 ขนาด 6000 ลิตร ก.190 x ส.262 ซม.ฝาถัง51 ซม ท่อเข้า1 นิ้ว/ออก 2 นิ้ว
- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น CHAMP 16500 ขนาด 16500 ลิตร ก.240 x ส.404 ซม.ฝาถัง51 ซม ท่อเข้า 2 นิ้ว/ออก 2 นิ้ว
- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น CHAMP 11500 ขนาด 11500 ลิตร ก.200 x ส.397 ซม.ฝาถัง51 ซม ท่อเข้า 2 นิ้ว/ออก 2 นิ้ว


- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น ROMANO 700 (H) ขนาด 700 ลิตร ก.69 x ส.208 ซม.ฝาถัง40 ซม ท่อเข้า 1 นิ้ว/ออก 1 นิ้ว
- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น ROMANO 1000 ขนาด 1000 ลิตร ก.94 x ส.180 ซม.ฝาถัง40 ซม ท่อเข้า 1 นิ้ว/ออก 1 นิ้ว
- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น ROMANO 2000 ขนาด 2000 ลิตร ก.122 x ส.203 ซม.ฝาถัง40 ซม ท่อเข้า 1 นิ้ว/ออก 2 นิ้ว


- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น PORCIO 550 ขนาด 550 ลิตร ก.77 x ส.150 ซม.ฝาถัง41 ซม ท่อเข้า 1 นิ้ว/ออก 1 นิ้ว
- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น PORCIO 700 ขนาด 700 ลิตร ก.77 x ส.187 ซม.ฝาถัง41 ซม ท่อเข้า 1 นิ้ว/ออก 1 นิ้ว
- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น PORCIO 1000 ขนาด 1000 ลิตร ก.93 x ส.185 ซม.ฝาถัง41 ซม ท่อเข้า 1 นิ้ว/ออก 1 นิ้ว
- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น PORCIO 1500 ขนาด 1500 ลิตร ก.107 x ส.201 ซม.ฝาถัง41 ซม ท่อเข้า 1 นิ้ว/ออก 1 นิ้ว
- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น PORCIO 2000 ขนาด 2000 ลิตร ก.116 x ส.218 ซม.ฝาถัง41 ซม ท่อเข้า 1 นิ้ว/ออก 2 นิ้ว
- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น PORCIO 2500 ขนาด 2500 ลิตร ก.149 x ส.169 ซม.ฝาถัง41 ซม ท่อเข้า 1 นิ้ว/ออก 2 นิ้ว
- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น PROCIO 3000 ขนาด 3000 ลิตร ก.150 x ส.199 ซม.ฝาถัง41 ซม ท่อเข้า 1 นิ้ว/ออก 2 นิ้ว
- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น PORCIO 3000 (H) ขนาด 3000 ลิตร ก.140 x ส.225 ซม.ฝาถัง41 ซม ท่อเข้า 1 นิ้ว/ออก 2 นิ้ว
- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น PROCIO 4000 ขนาด 4000 ลิตร ก.190 x ส.198 ซม.ฝาถัง51 ซม ท่อเข้า 1 นิ้ว/ออก 2 นิ้ว
- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น PORCIO 5000 ขนาด 5000 ลิตร ก.190 x ส.198 ซม.ฝาถัง51 ซม ท่อเข้า 1 นิ้ว/ออก 2 นิ้ว
- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น PORCIO 6000 ขนาด 6000 ลิตร ก.190 x ส.262 ซม.ฝาถัง51 ซม ท่อเข้า 1 นิ้ว/ออก 2 นิ้ว
- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น PORCIO 11500 ขนาด 11500 ลิตร ก.200 x ส.397 ซม.ฝาถัง51 ซม ท่อเข้า 2 นิ้ว/ออก 2 นิ้ว
- แท้งค์น้ํา dos หรือ ถังเก็บน้ำบนดิน PE DOS รุ่น PORCIO 16500 ขนาด 16500 ลิตร ก.240 x ส.404 ซม.ฝาถัง51 ซม ท่อเข้า 2 นิ้ว/ออก 2 นิ้ว

 

เลือกสินค้าจากแบรนด์