เตาปิ้งย่างไฟฟ้า

เตาปิ้งย่างไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ควรมีไว้ติดบ้าน เพราะไม่ว่าวันพิเศษ วันเกิดหรือวันไหนๆ เราก็จะพากันไปกินหมูกระทะ เตาปิ้งย่างไฟฟ้าจึงเป็นไอเทมที่ขาดไม่ได้ เพราะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคุณเพราะช่วงนี้การออกจากบ้านเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเหลือเกิน เตาปิ้งย่างไฟฟ้าจึง
พบสินค้า 3 รายการ.
จัดเรียง โดย:
  • ความนิยมสูงสุด
    • ความนิยมสูงสุด
    • รหัสสินค้า
    • ชื่อ
    • ราคา

electric grill 

It is something that should be in the house. because no matter the special day birthday or any day We'll go together to eat grilled pork. electric grill It is an indispensable item. Because it helps to facilitate you because leaving the house is very difficult these days. electric grill Therefore, it is another option that every home cannot live without.

Giving away a delicious way to marinate grilled pork

Ingredients for marinating pork tenderloin
- 1 kg  of pork thigh
- 3 tbsp. soy sauce - 3 tbsp 
. oyster sauce 
- 2 tbsp. sugar 
- 2 chicken eggs 
- 3 tbsp. vegetable oil 
- 2 tbsp sesame oil 
- Seasoning powder 2 tbsp 
- 2 tbsp tapioca flour - 2 tbsp 
roasted white sesame

How to do it
- Take thin sliced ​​pork hips and wash them thoroughly with water. Then put it into the basin, add soy sauce, sugar, oyster sauce, egg, vegetable oil, sesame oil, seasoning powder, tapioca starch.
- Sprinkle with roasted white sesame. Then mix and knead together until the water is dry. After that, put it in the refrigerator and let it sit for about 4 hours. Let's eat with the electric grill your lover.

How to use the electric grill 

- Before starting electric grill Should read the manual before use to understand because these non-stick products have different production processes in detail. Should consult the manual, instructions, or restrictions. The manufacturer has strictly stated.
- When cooking, the material is steel, stainless steel or aluminum. with a non-stick pan or stove because it will cause marks

cleaning method electric grill 

- If the electric grill Or where the shabu pot has a lot of oily stains and smells, use dishwashing liquid. Rub with a soft sponge. Do not use Scotch Brite. Or a hard pot scrubber as this will cause the non-stick coating to peel off. and loss of efficiency in use or may use vinegar with dishwashing liquid In equal ratios to wash, it will help clean better.
- If the electric grill burnt food stains that is difficult to wash off, how to clean it is Add water and mix with baking soda. Into a non-stick pan or pot, turn on the heat and wait until the water boils. Leave it for about 10 minutes and then drain the water. Wait until the container cools. Then remove the sponge and dishwashing liquid and gently scrub the stain off
- stain remover is the best way. because it's the fastest and easiest because it was produced to handle cleaning in particular but the disadvantage is The price is quite high.


Electric grills, sizes, brands and models are as follows.

Electric Grill 2in1 MD Model 15BQ-2
Electric Grill MD Model BBQ-1501s
Electric Grill MD Model BBQ-1801

เลือกสินค้าจากแบรนด์