ถังแรงดันปั๊มน้ำ ไดอะแฟรม Hydroline

พบสินค้า 31 รายการ.
จัดเรียง โดย:
  • ความนิยมสูงสุด
    • ความนิยมสูงสุด
    • รหัสสินค้า
    • ชื่อ
    • ราคา

การเลือกขนาด ถังแรงดันปั๊มน้ำ, ถังแรงดันไดอะแฟรม

- ขนาด ถังแรงดันปั๊มน้ำ, ถังแรงดันไดอะแฟรม ที่เหมาะสมกับการใช้น้ำมีส่วนสำคัญต่อการประหยัดพลังงานเป็นอย่างยิ่ง หาก ถังแรงดันปั๊มน้ำ, ถังแรงดันไดอะแฟรม มีขนาดเล็กเกินไปจะทำให้รอบของการสตาร์ทของมอเตอร์มีจำนวนครั้งที่มากขึ้น ซึ่งเท่ากับเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานที่มากขึ้นนั่นเอง เพราะว่าการสตาร์ทของมอเตอร์ในแต่ละครั้งจะต้องใช้กระแสไฟที่สูงกว่าการหมุนปรกติของมอเตอร์ถึง 3 เท่า (โดยประมาณ) แต่หากเลือกใช้ถังที่มีขนาดใหญ่เกินไปก็จะเกิดปัญหาแรงดันน้ำต่ำเกินไปในช่วงที่ปั๊มยังไม่สตาร์ท ดังนั้น ถังแรงดันปั๊มน้ำ, ถังแรงดันไดอะแฟรม ที่มีขนาดพอเหมาะกับการใช้น้ำเท่ากับเป็นการช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าและยังช่วยยืดอายุการใช้งานของปั๊มได้ด้วย

สูตรวิธีคำนวณหาขนาดของถังแรงดันปั๊มน้ำ ถังแรงดันไดอะแฟรม

การคำนวณหาขนาดที่เหมาะสมของ ถังแรงดันปั๊มน้ำ, ถังแรงดันไดอะแฟรม ก็คือการคำนวณหาปริมาณน้ำที่เหมาะสมสำหรับเก็บใน ถังแรงดันปั๊มน้ำ, ถังแรงดันไดอะแฟรม (Effective Water Reserve : EWR) ให้มอเตอร์ไม่ต้องทำงานบ่อยเกินไปและมีแรงดันที่สม่ำเสมอในช่วงที่มอเตอร์ยังไม่สตาร์ทนั่นเอง โดยพิจารณาจากการตั้งสวิชท์แรงดัน ที่ตำแหน่ง จุดสตาร์ทมอเตอร์ (Pump Start : Ps) และจุดที่สวิชต์ตัดไฟ (Pump Pause : Pp) มาเป็นตัวเป้าหมายในการคำนวณร่วมกับปริมาณน้ำที่ปั๊มจ่ายได้โดยเฉลี่ย(Q)เป็น ลิตร/นาที และจำนวนครั้งที่ปั๊มทำงาน (n) ในหนึ่งชั่วโมง (โดยทั่วไปแล้วจะกำหนดให้ปั๊มทำงานที่ประมาณ10-20 ครั้ง/ชม) แล้วเอาตัวเลขที่คำนวณได้ไปเทียบค่าในตารางข้างล่างเพื่อหาขนาด ถังแรงดันปั๊มน้ำ, ถังแรงดันไดอะแฟรมที่เหมาะสม

ตัวอย่างเช่น การใช้ปั๊มที่จ่ายน้ำได้ 200 ลิตร/นาที โดยต้องการให้ปั๊มทำงานประมาณ 18 ครั้ง/ชม. ตั้งสวิชต์แรงดันให้ปั๊มสตาร์ทที่ 3 บาร์และตัดไฟที่ 4.5 บาร์ โดยใช้สูตรคำนวณดังนี้

EWR = (16.5 x Q)/n

EWR = (16.5 x 200)/18

EWR = 183 ลิตร

ปริมาณน้ำที่เหมาะสมสำหรับเก็บใน ถังแรงดันปั๊มน้ำ, ถังแรงดันไดอะแฟรม

จากนั้นเอาค่า EWR183 ลิตร ที่คำนวณได้นี้ไปเทียบในตารางด้านล่างเพื่อหาขนาดที่เหมาะสมของ ถังแรงดันปั๊มน้ำ, ถังแรงดันไดอะแฟรม สำหรับงานตามตัวอย่างนี้ ณ จุดที่ตั้งสวิชต์แรงดันสตาร์ทที่ 3 บาร์และตัดไฟที่ 4.5 บาร์ (ดูตามแนวนอน โดยหาตัวเลขที่ใกล้เคียงกับ 183 ลิตร ที่สุดในบรรทัดนี้) ซึ่งในบรรทัดนี้คือ 194 จากนั้นให้ไล่ตัวเลขจาก 194 ลงไป (ตามแนวตั้งเพื่อหาขนาดถัง) จะเห็นได้ว่า ถังแรงดันปั๊มน้ำ, ถังแรงดันไดอะแฟรม ที่ท่านควรใช้คือขนาดความจุ 750 ลิตร

เลือกสินค้าจากแบรนด์