สารกรองคาร์บอน

สารกรองคาร์บอน(Activated Carbon) เป็นสารกรองน้ำประเภทหนื่งซึ่งมีคุณสมบัติเป็นตัวดูดซับและคัดกรองจึงทำให้สารกรองคาร์บอน มีความสามารถในการกรองกลิ่น สี และคลอรีนได้วัสดุที่ใช้นิยมใช้ผลิต คือ ถ่านหิน กะลามะพร้าว หรือไม้ เป็นต้น สอบถามได้ที่ line ID: @maktang

สารกรองคาร์บอน

สารกรองคาร์บอน(Activated Carbon) เป็นสารกรองน้ำมีคุณสมบัติเป็นตัวดูดซับและคัดกรองจึงทำให้สารกรองคาร์บอน มีความสามารถในการกรองกลิ่น สี และคลอรีนได้วัสดุที่ใช้นิยมใช้ผลิต คือ ถ่านหิน กะลามะพร้าว หรือไม้ เป็นต้น

สารกรองน้ำคาร์บอน ผลิตจาก ถ่านหิน กะลามะพร้าว ที่ผ่านกรรมวิธีเผาหรือกระบวนการผลิตภายใต้ความดันและอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อให้ได้เม็ด คาร์บอน ที่มีรูพรุน เป็นสารกรองน้ำประเภทหนื่งซึ่งมีคุณสมบัติเป็นตัวดูดซับและคัดกรองจึงทำให้ สารกรองคาร์บอน  มีความสามารถในการกรองกลิ่น สี และคลอรีนได้ ในการกรองน้ำ สารกรองน้ำคาร์บอนจะเรียงตัวกันในภาชนะกรองน้ำเพื่อให้น้ำสามารถไหลผ่านตามรูพรุนขอเม็ดคาร์บอนและช่องว่างระหว่างเม็ดคาร์บอนซึ่งมีขนาดเล็กใน ระดับโมเลกุลได้ ดังนั้นกระบวนการกรองน้ำของสารกรองน้ำคาร์บอนจึงแบ่งได้เป็นสองวิธีหลักคือ การกรองเชิงฟิสิกส์ และ การกรองเชิงเคมี ในการกรองเชิงฟิสิกส์นั้นสารกรองคาร์บอนจะทำหน้าที่เป็นเสมือนกับเยื่อเลือกผ่านกล่าวคือ โมเลกุลของสสารต่างๆที่อยู่ในน้ำที่มีขนาดใหญ่กว่าช่องว่างระหว่างเม็ดหรือ รูพรุนของเม็ดคาร์บอนจะไม่สามารถหลุดออกมาได้ ในขณะที่ในการกรองเชิงเคมีนั้น ในระหว่างที่โมเลกุลน้ำจะไหลผ่านรูพรุนของเม็ดคาร์บอน สสารต่างๆที่อยู่ในน้ำซึ่งมีโมเลกุลเล็กกว่าสสารข้างต้นจะถูกจับไว้ที่ผนังด้านในของเม็ดคาร์บอนนั้นๆ น้ำที่ได้จากการกรองโดยใช้สารกรองน้ำคาร์บอนจึงสะอาดปราศจากสสารเหล่านี้ เมื่อสารกรองน้ำคาร์บอน ทำการกรองน้ำเพื่อขจัดสสารต่างๆ แล้วนั้นสสารต่างก็ถูกสะสมให้เม็ดและช่องว่างระหว่างคาร์บอน เมือสสารเหล่านั้นมีจำนวนมากพอ สารกรองก็จะไม่สามารถกรองน้ำได้อีกต่อไปเนื่องจากสารกรองเกิดการอิ่มตัวหรืออีกนัยหนึ่งคือสารกรองไม่สามารถดูดซึมสสารต่างๆ ได้อีก อายุการทำงานของสารกรองจึงขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำก่อนการกรองว่ามีสสารเจือปนมากน้อยเพียงใด

สารกรองน้ำคาร์บอนแต่ละรุ่นมีดังนี้

สารกรองน้ำคาร์บอน รุ่น BC 1100 (1240)  ผลิตจาก กะลามะพร้าว
สารกรองน้ำคาร์บอน รุ่น BC 1100 (816) ผลิตจาก กะลามะพร้าว
สารกรองน้ำคาร์บอน รุ่น BC 1100 (830)  ผลิตจาก กะลามะพร้าว
- สารกรองน้ำคาร์บอน รุ่น BC 600 (816) ผลิตจาก กะลามะพร้าว
สารกรองน้ำคาร์บอน รุ่น BC 600 (830) ผลิตจาก กะลามะพร้าว
- สารกรองน้ำคาร์บอน รุ่น CS750 (830) ผลิตจาก ถ่านหิน
สารกรองน้ำคาร์บอน รุ่น CS 1100 (4x8) ผลิตจาก ถ่านหิน
สารกรองน้ำคาร์บอน รุ่น CS 1100 (816) ผลิตจาก ถ่านหิน
สารกรองน้ำคาร์บอน รุ่น CS 1100 (830) ผลิตจาก ถ่านหิน
สารกรองน้ำคาร์บอน รุ่น CS 900 (830) ผลิตจาก ถ่านหิน

เลือกสินค้าจากแบรนด์