ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาส ตราMaktang

ถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาส Maktang
พบสินค้า 27 รายการ.
จัดเรียง โดย:
  • ความนิยมสูงสุด
    • ความนิยมสูงสุด
    • รหัสสินค้า
    • ชื่อ
    • ราคา

 


ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาส ตราMaktang

เป็นถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาส หรือถังแซท ที่มีขนาดใหญ่ผลิตจากวัสดุเส้นใยไฟเบอร์กลาส (FRP)ที่มีความแข็งแรง ซึ่งวัสดุไฟเบอร์กลาสที่ใช้ในการผลิตตัวถังบำบัดของเรา ได้รับการรับรองมาตราฐาน มอก.435-2548 

โทร. 090 548 7491

ซึ่งถังบำบัดน้ำเสียประเภทนี้จะใช้ในโครงการงานก่อสร้างที่ขนาดใหญ่ ที่มีผู้อยู่อาศัยจำนวนมากเช่น อพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม โรงแรม โรงเรียน โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานเอกชน สถานที่ราชการขนาดใหญ่ เป็นต้น ตัวถังบำบัดน้ำเสียมีขนาดใหญ่จึงสามารถรองรับปริมาณน้ำเสียในแต่ละวันได้ปริมาณที่มาก 

ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาส ตราMaktang มีขนาดและรุ่นให้เลือกดังนี้

ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาสทรงกลม

- ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาสทรงกลม ตราMaktang ขนาดบรรจุ 600 ลิตร ก. 1.10 x ส.1.00 ม.  ท่อน้ำเข้า/ออก 4 นิ้ว
- ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาสทรงกลม ตราMaktang ขนาดบรรจุ 800 ลิตร ก. 1.20 x ส.1.05 ม.  ท่อน้ำเข้า/ออก 4 นิ้ว
- ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาสทรงกลม ตราMaktang ขนาดบรรจุ 1000 ลิตร ก. 1.20 x ส.1.33 ม. ท่อน้ำเข้า/ออก 4 นิ้ว
- ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาสทรงกลม ตราMaktang ขนาดบรรจุ 1200 ลิตร ก. 1.25 x ส.1.35 ม. ท่อน้ำเข้า/ออก 4 นิ้ว
- ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาสทรงกลม ตราMaktang ขนาดบรรจุ 1600 ลิตร ก. 1.45 x ส.1.45 ม. ท่อน้ำเข้า/ออก 4 นิ้ว
- ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาสทรงกลม ตราMaktang ขนาดบรรจุ 2000 ลิตร ก. 1.67 x ส.1.60 ม. ท่อน้ำเข้า/ออก 4 นิ้ว
- ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาสทรงกลม ตราMaktang ขนาดบรรจุ 3000 ลิตร ก. 1.70 x ส.1.84 ม. ท่อน้ำเข้า/ออก 4 นิ้ว
- ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาสทรงกลม ตราMaktang ขนาดบรรจุ 4000 ลิตร ก. 1.90 x ส.2.15 ม. ท่อน้ำเข้า/ออก 4 นิ้ว
- ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาสทรงกลม ตราMaktang ขนาดบรรจุ 5000 ลิตร ก. 2.00 x ส.2.33 ม. ท่อน้ำเข้า/ออก 4 นิ้ว
- ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาสทรงกลม ตราMaktang ขนาดบรรจุ 6000 ลิตร ก. 2.20 x ส.2.26 ม. ท่อน้ำเข้า/ออก 4 นิ้ว

ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาสทรงแคปซูล

ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาสทรงแคปซูล ตราMaktang ขนาดบรรจุ10000 ลิตร ก. 2.0 x ย.4.0 ม. ท่อน้ำเข้า/ออก 4 นิ้ว
ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาสทรงแคปซูล ตราMaktang ขนาดบรรจุ 15000 ลิตร ก. 2.0 x ย.5.5 ม. ท่อน้ำเข้า/ออก 4 นิ้ว
ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาสทรงแคปซูล ตราMaktang ขนาดบรรจุ 20000 ลิตร ก. 2.0 x ย.7.0 ม. ท่อน้ำเข้า/ออก 4 นิ้ว
ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาสทรงแคปซูล ตราMaktang ขนาดบรรจุ 25000 ลิตร ก. 2.5 x ย.5.8 ม. ท่อน้ำเข้า/ออก 4 นิ้ว
ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาสทรงแคปซูล ตราMaktang ขนาดบรรจุ 30000 ลิตร ก. 2.5 x ย.6.8 ม. ท่อน้ำเข้า/ออก 4 นิ้ว
ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาสทรงแคปซูล ตราMaktang ขนาดบรรจุ 35000 ลิตร ก. 2.5 x ย.8.0 ม. ท่อน้ำเข้า/ออก 4 นิ้ว
ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาสทรงแคปซูล ตราMaktang ขนาดบรรจุ 40000 ลิตร ก. 2.5 x ย.8.9 ม. ท่อน้ำเข้า/ออก 4 นิ้ว
ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาสทรงแคปซูล ตราMaktang ขนาดบรรจุ 45000 ลิตร ก. 2.5 x ย.10.5 ม.ท่อน้ำเข้า/ออก 4 นิ้ว
ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาสทรงแคปซูล ตราMaktang ขนาดบรรจุ 50000 ลิตร ก. 2.5 x ย.11.0 ม.ท่อน้ำเข้า/ออก 4 นิ้ว
ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาสทรงแคปซูล ตราMaktang ขนาดบรรจุ 55000 ลิตร ก. 2.5 x ย.12.3 ม.ท่อน้ำเข้า/ออก 4 นิ้ว
ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาสทรงแคปซูล ตราMaktang ขนาดบรรจุ 60000 ลิตร ก. 2.5 x ย.13.1 ม.ท่อน้ำเข้า/ออก 4 นิ้ว

ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาสทรงแคปซูลขนาดใหญ่ Maktang

เป็นถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาส หรือถังแซท ที่มีขนาดใหญ่ผลิตจากวัสดุเส้นใยไฟเบอร์กลาส (FRP)ที่มีความแข็งแรง ซึ่งวัสดุไฟเบอร์กลาสที่ใช้ในการผลิตตัวถังบำบัดของเรา ได้รับการรับรองมาตราฐาน มอก.435-2548 

ซึ่งถังบำบัดน้ำเสียประเภทนี้จะใช้ในโครงการงานก่อสร้างที่ขนาดใหญ่ ที่มีผู้อยู่อาศัยจำนวนมากเช่น อพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม โรงแรม โรงเรียน โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานเอกชน สถานที่ราชการขนาดใหญ่ เป็นต้น ตัวถังบำบัดน้ำเสียมีขนาดใหญ่จึงสามารถรองรับปริมาณน้ำเสียในแต่ละวันได้ปริมาณที่มาก 

หลักการทำงานของถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศสทรงแคปซูล

ภายในถังบำบัดน้ำเสียแบ่งออกมาเป็น 3 ช่อง ได้แก่

 1 ช่องส่วนเกรอะ รือส่วนแยกกากตะกอน ทำหน้าที่คอยแยกกากอินทรีย์สารตะกอนของเสียที่มีขนาดใหญ่ ให้ตกลงสู่ก้นถังบำบัดน้ำเสีย ส่วนตะกอนที่มีขนาดเล็กจะล้นไปสู่ช่องต่อไปก็คือช่องส่วนเติมอากาศ

2 ช่องส่วนเติมอากาศ ทำหน้าที่รับน้ำเสียจากช่องช่องส่วนเกรอะ นำมาบำบัดโดยใช้จุลินทรีย์ช่วยในการย่อยสลายของเสีย โดยใช้ปั๊มเติมอากาศ ส่งอากาศเข้ามาภายในถัง ผ่านทางท่ออากาศ การใช้ปั๊มเติมอากาศนี้ทำให้จุลินทรีย์เติบโตได้ดีและกินของเสียได้ปริมาณที่มากอีกทั้งทำให้เกิดกลิ่นรบกวนที่น้อยกว่า หรืออาจจะไม่มีกลิ่นเลย

3 ช่องส่วนตกตะกอน ทำหน้าที่คอยตกตะกอนที่ยังหลงเหลืออยู่จากการบำบัดของช่องส่วนเติมอากาศ เพื่อให้น้ำที่ไหลออกจากถังบำบัดน้ำเสีย ไปยังบ่อพักน้ำเสีย หรือแหล่งน้ำสาธารณะ เป็นน้ำที่มีความสะอาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ช่องนี้ยังติดตั้งปั๊มดูดตะกอนย้อนกลับ สำหรับดูดตะกอนที่เหลืออยู่ ให้ย้อนกลับไปยังถังบำบัดช่องแรก(ช่องส่วนเกรอะ)เพื่อทำการบำบัดอีกรอบหนึ่ง  

การติดตั้งและการใช้งานถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ Maktang

       ถังบำบัดน้ำเสียMaktang มีทั้งแบบเติมอากาศและแบบไร้อากาศ  โดยทางบริษัทฯได้จัดทำคู่มือการติดตั้งและการบำรุงรักษา ให้ลูกค้าได้ติดตั้งถังบำบัดอย่างถูกวิธี หากติดตั้งที่ผิดวิธีอาจมีความเสียหาย เสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น หรือส่งผลให้เกิดมลพิษทางน้ำที่จะส่งผลต่อสภาพแวดล้อม 

       คุณสมบัติของระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศคือการใช้อ๊อกซิเจนจากเครื่องเติมอากาศเข้ามาช่วย ในการเพิ่มปริมาณออกซิเจนในถังบำบัดน้ำเสีย ให้น้ำที่ได้ผ่านการบำบัดแล้วสามารถปล่อยลงสู่บ่อบำบัดรวมสาธารณะได้โดยเกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

หลักการทำงานของถังน้ำเสียเติมอากาศ  

ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเติมอากาศ  (SEPTIC AND AERATION FILTER) ทำหน้าที่โดยเริ่มจากขั้นตอนการแยกกากตะกอนหนัก (SEPTIC) บำบัดมายังขั้นตอนการกรองแบบเติมอากาศ  (AERATION FILTER) ซึ่งอาศัยกระบวนการย่อยสลายโดยใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย พร้อมกับใช้วิธีเครื่องเติมอากาศ เข้าไปเพิ่มอ๊อกซิเจนในถังบำบัด ซึ่งจะทำให้การบำบัดมีประสิทธิภาพได้ดีเมื่อใช้อากาศเติมสู่ระบบ ทำให้จุลินทรีย์สามารถทำงานและบำบัดสารอินทรีย์กากของเสียได้ดียิ่งขึ้น ทำให้ได้ค่าน้ำที่ออกมาได้ตามมาตรฐานตามที่หน่วยงานกรมควบคุมมลพิษกำหนด อีกทั้งยังรักษาสิ่งแวดล้อมก่อนปล่อยน้ำเสียออกจากถังเป็นน้ำที่มีคุณภาพ

ตำแหน่งที่จะทำการติดตั้งถัง

โดยทั่วไปตำแหน่งของถังจะถูกออกแบบจะวิศวกรไว้เรียบร้อยแล้วในการออกแบบอาคาร  หากยังไม่มีการออกแบบไว้ก่อน  หรือต้องการติดตั้งถังเพิ่มเติมจากเดิมที่มีอยู่ ควรให้พิจารณาดังต่อไปนี้

1)  ควรติดตั้งภายนอกตัวอาคาร  เพราะสามารถทำการติดตั้งและดูแลรักษาได้ง่าย

2)  ควรติดตั้งใกล้ห้องส้วมและท่อระบายน้ำสาธารณะ  เพื่อลดปัญหาการอุดตันในท่อ

3)  หากติดตั้งในอาคารให้แยกโครงสร้างฐานรากของถังบำบัดออกจากฐานรากของอาคาร

4)  ตรวจสอบตำแหน่งที่จะเดินท่อเติมอากาศรวมถึงตำแหน่งวางปั๊มไม่ควรห่างจากตัวถังมากนักเพราะอาจมีผลต่อแรงอัดอากาศที่ลดลงเมื่อระยะห่างระหว่างถังกับปั๊มอยู่ไกลกันและควรไว้ในที่ร่ม

        5)  ในกรณีมีตู้คอนโทรลปั๊มควรตรวจสอบตำแหน่งที่จะติดตั้งตู้ก่อนและควรไว้ในที่ร่มหรือมีหลังคากันแดดและฝนเพื่อยืดอายุการใช้งาน

        6)  ท่อเข้าออกสั่งได้มาตรฐานโรงงานและสั่งพิเศษ

      *** หากที่พื้นที่ในการวางถังบำบัดมีจำกัด ทางบริษัทฯ สามารถสั่งผลิตถังได้ตามความเหมาะสมของหน้างาน โดยทางลูกค้าสามารถติดต่อฝ่ายขายให้ออกแบบคำนวณ ความกว้างและความยาวของถังบำบัดให้เหมาะสมกับการใช้งานจากพื้นที่หน้างานจริงได้***

วิธีการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศมีขั้นตอนตามลำดับต่อไปนี้

        1)ขุดหลุมขนาด  กว้าง X ยาว X สูง  ให้เหมาะสมกับขนาดถังฐานรากและระดับท่อ เข้า – ออก                

        2)  (ดูแคตตาล็อคและตารางแต่ละรุ่น)  อาจใช้เสาเข็มตามวิศวกรระบุ  แล้วรองพื้นด้วยทรายและเทคอนกรีตเสริมเหล็ก  หรืออาจใช้เพียงคอนกรีตหยาบ 1:3:5 หากสภาพดินรับแรงดี

        3)  ยกถังวางลงในหลุม  จัดระดับถังให้เหมาะสมท่อเข้า - ออก  จะต้องไม่กดลึกกว่าระดับพื้นดินเกินกว่า  0.50 ม.  หากฝังถังลึกเกินไปถังจะเสียหายจากน้ำหนักดินที่กดทับได้ ใช้ลวดสลิงดึงรัดรอบถัง กันถังเคลื่อนและถังลอย แล้วเติมน้ำให้เต็มถังแล้วจึงกลบด้วยทรายหยาบอัดแน่นรอบถังทุกชั้น ๆ ละ 50 ซม. จากฐานรากถึงผิวพื้นด้านบนจนประกอบท่อเข้า - ออก ด้วยข้อต่ออ่อนและท่ออากาศให้สูงเลยชั้นหลังคา , ดาดฟ้า

        4)  ทำแนวกั้นชั่วคราวเป็นแนวเขตป้องกัน  และทำป้ายระวังถังบำบัด โดยรอบถัง เพื่อป้องกันรถบด, หรือเครื่องจักรหนักเข้ามาเหยียบถังโดยรอบขอบถังอย่างน้อย 1.50 ม. ตลอดช่วงระยะเวลาก่อสร้าง

       5)  เทพื้น  ค.ส.ล. ขนาดไม่เกิน  80 X 80 X 10 ซม. และฝังแหวนรองฝา  ทิ้งไว้ให้ปูนแห้งแล้วจึงวางฝาปิด  เติมหัวเชื้อ  เป็นเสร็จขั้นตอน

ข้อควรระวังในการติดตั้งถัง

        1.  ถังบำบัดจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ถ้าได้รับการติดตั้งอย่างถูกวิธีและปฏิบัติตามคำแนะนำ

        2.  ระดับของท่อน้ำเสียที่เข้า และท่อน้ำเสียที่ออกจากถัง ควรอยู่สูงกว่าระดับท่อระบายน้ำสาธารณะ

        3.  การฝังท่อร้อย  (Sleeve)ที่คานชั้นล่างจะช่วยทำให้ระดับถังที่ติดตั้งไม่ลึกมากเกินไปและ ทำให้การระบายน้ำสะดวกขึ้น

        4.  ความลาดเอียงของท่อที่เข้า  และท่อที่ออกจากถัง  ไม่น้อยกว่า  1 : 100  หรือมีความสูงต่างกัน 1  เซนติเมตร  ต่อความยาว  1  เมตร  หากท่อน้ำเสียยาวมาก  (เกิน  4  เมตร)  ให้เพิ่มช่องล้างท่อ(FCO)  ที่ต้นท่อ  หรือใช้บ่อพักทุกระยะ  8  เมตร

        5.  การยกถังบำบัด  ให้ยกโดยใช้ลวดสลิงรองรับถัง  โดยใช้รถยกที่ออกแบบไว้รับน้ำหนักโดยเฉพาะห้ามยกที่ท่อเข้า - ออกซึ่งอาจทำให้ท่อหักได้

        6.  ห้ามติดตั้งถังในระดับท่อเข้าถึงพื้นผิวดินความลึกเกินกว่า  50  ซม.  ไม่ควรก่ออิฐฉาบปูนเป็นคอถังเพราะมีน้ำหนักกดทับถังมาก  กรณีมีความจำเป็นต้องติดตั้งลึกเกินกว่าที่กำหนด

        7.  ให้ใช้ทรายหยาบอัดแน่นด้วยคนและเครื่องตบอัดทรายรอบ ๆ ถัง  ตั้งแต่ฐานรากจนถึงผิวดินชั้นบนสุด  (เติมน้ำให้เต็มถังและบดอัดทรายพรมน้ำสลับกันทุกระยะความสูง  50  ซม.จนเต็มถัง พื้นผิวดินชั้นบน)

        8.  บริเวณที่ติดตั้งถังต้องทำแนวรั้วชั่วคราว  เพื่อป้องกันไม่ให้มีรถยนต์ รถบรรทุก หรือวัสดุหนักเข้าไปเหยียบหรือกดทับบริเวณใกล้เคียงโดยเด็ดขาด(ยกเว้นที่การทำโครงสร้างช่วยรับน้ำหนักไว้)

       9.  การต่อท่อระบายอากาศ  (V 2) ให้สูงเหนือชั้นหลังคาแยกต่างหากออกจากท่อระบายอากาศ (V 1) ของอากาศ  จะช่วยลดปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      10.อุปกรณ์ที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งปั๊มเติมอากาศ และตู้คอนโทรล ควรอยู่ในห้องควบคุมหรืออยู่ในที่ร่มห่างจะความชื้น เพื่อยืดอายุการใช้งานที่นานขึ้น

การดูแลรักษาหลังจากติดตั้งแล้วและเริ่มใช้งาน

       1.  กำจัดตะกอน โดยการจ้างรถบริการดูดส้วม อย่างน้อยปีละ 1 - 2 ครั้งทั้งช่องแยกตะกอน และช่องกรอง หรือช่องเติมอากาศเพื่อให้ประสิทธิภาพการบำบัดดีขึ้น

       2.  ดูดตะกอนที่ก้นถังออกในปริมาณไม่เกิน 1/3 ของปริมาตรถัง  (หากสูบมากเกินกำหนดถังอาจเสียหายได้)  กรณีถังเติมอากาศให้สลับกันดูดจากช่องแยกตะกอน และช่องกรองเพื่อรักษาระดับน้ำระหว่างช่องยุบลงให้เท่า ๆ กันทำให้ถังบำบัดมีอายุการใช้งานยาวนาน

       3.  ให้เติมน้ำเต็มถังทันที  (สังเกตท่อน้ำล้นจะไหลออกลงบ่อพัก)  แล้วจึงปิดฝาถังให้เรียบร้อย

       4.  กรณีถังเติมอากาศ  ให้ตรวจสอบการทำงานของเครื่องเติมอากาศและเครื่องสูบตะกอนว่าทำงานตามกำหนดหรือไม่ รวมถึงตู้คอนโทรลจะเป็นตัวควบคุมการทำงานของปั๊มเติมอากาศ เพราะถังเติมอากาศต้องใช้อากาศเพื่อเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ หากไม่มีเติมอากาศเติมลงถังบำบัดเชื้อจุลินทรีย์บางส่วนอาจตายได้และในกรณีถ้าเครื่องเติมอากาศชำรุดเป็นระยะเวลา1-2วัน อาจส่งผลต่อค่าน้ำBODออกที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากขาดอากาศไปเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์(หากมีเสียงดังผิดปรกติจากปั๊ม  ลมไม่ออก  หรือสูบน้ำไม่ขึ้น  ให้แจ้งฝ่ายบริการ)

       5.  ห้ามทิ้งเศษขยะ  หรือของที่ไม่ย่อยสลาย  ลงในถังบำบัดน้ำเสีย

       6.  การทำความสะอาดห้องน้ำทุกครั้ง  ควรใช้น้ำยาล้างห้องน้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ไม่ควรล้างบ่อยและอย่าใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคชนิดรุนแรงไหลลง  เพราะจะทำให้ถังทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพ

       7.  กรณีถังดักไขมัน  ให้ถอดตะกร้าเทขยะ  และล้างตะกร้าทุกวัน  หรือเมื่อขยะเต็มหรืออุดตัน(ซึ่งอาจทำให้ถังบำบัดเสียหายได้ภายหลัง)

       8.  ควรสูบตะกอนไปกำจัดปีละ  1 - 2  ครั้ง  โดยสูบประมาณไม่เกิน 1/3  ของถังแล้วเติมน้ำ หลังจากนั้นให้ใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์ในถังบำบัดเพื่อเพิ่มจุลินทรีย์แทนของเก่าที่สูบออกไปให้การบำบัดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เลือกสินค้าจากแบรนด์