ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาส ตราP&S(พีแอนด์เอส)

ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาส ตราพีแอนด์เอส (P&S)ขนาดใหญ่10000-40000 ลิตร ถังส้วมสำเร็จรูป โดยอาศัยจุลินทรีย์ในการย่อยสลาย แข็งแรง ทนทาน ไม่มีการรั่วซึมแน่นอน ติดตั้งสะดวก ใช้ได้ทุกที่ ทั้งบ้านพักอาศัย แฟลต โรงเรียน สอบถามได้ที่ LineID:@maktang
พบสินค้า 7 รายการ.
จัดเรียง โดย:
  • ความนิยมสูงสุด
    • ความนิยมสูงสุด
    • รหัสสินค้า
    • ชื่อ
    • ราคา

ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาส ตราP&S(พีแอนด์เอส) โทร. 090 548 7491

ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาส ตราP&S(พีแอนด์เอส) มีให้เลือกทุกรุ่นทุกขนาด ตามลักษณะการใช้งานที่แตกต่างของแต่ละหน่วยงาน ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม ใส่ใจในทุก ๆ ขั้นตอนการผลิตและจัดจำหน่าย  ถังบำบัดน้ำเสียได้รับการออกแบบให้มีคุณสมบัติและคุณภาพเพื่อการรองรับการใช้งานในทุก ๆ สภาพพื้นที่ วัตถุดิบที่นำมาผลิต คัดสรรจากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ และมีเอกสารที่ใช้อ้างอิง เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตทางโรงงานได้คิดค้น ออกแบบ และพัฒนาเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทั้งคุณภาพและปริมาณ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบไร้ขีดจำกัดเพื่อรองรับหลักการขายที่เน้นความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก

ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาส ตรา P&S มีรุ่นและขนาดให้เลือกดังนี้
ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาส ตราP&S ขนาดความจุ10000 ลิตร ก.200 x ส.215 x ย.350 ซม. ท่อน้ำเข้า/ออก 4-6นิ้ว 
ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาส ตราP&S ขนาดความจุ15000 ลิตร  ก.200 x ส.215 x ย.530 ซม. ท่อน้ำเข้า/ออก 4-6นิ้ว
ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาส ตราP&S ขนาดความจุ 20000 ลิตร  ก.200 x ส.215 x ย.700 ซม. ท่อน้ำเข้า/ออก 4-6นิ้ว
ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาส ตราP&S ขนาดความจุ 25000 ลิตร  ก.250 x ส.265 x ย.560 ซม. ท่อน้ำเข้า/ออก 4-6นิ้ว
ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาส ตราP&S ขนาดความจุ 30000 ลิตร ก.250 x ส.265 x ย.670 ซม. ท่อน้ำเข้า/ออก 4-6นิ้ว
ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาส ตราP&S ขนาดความจุ 35000 ลิตร  ก.250 x ส.265 x ย.780 ซม. ท่อน้ำเข้า/ออก 4-6นิ้ว
ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาส ตราP&S ขนาดความจุ 40000 ลิตร  ก.250 x ส.265 x ย.820 ซม. ท่อน้ำเข้า/ออก 4-6นิ้ว

ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาส ตราP&S(พีแอนด์เอส)
เป็นถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาส หรือถังแซท ที่มีขนาดใหญ่ผลิตจากวัสดุเส้นใยไฟเบอร์กลาส (FRP)ที่มีความแข็งแรง ซึ่งวัสดุไฟเบอร์กลาสที่ใช้ในการผลิตตัวถังบำบัดของเรา ได้รับการรับรองมาตราฐาน มอก.1379-2551
ซึ่งถังบำบัดน้ำเสียประเภทนี้จะใช้ในโครงการงานก่อสร้างที่ขนาดใหญ่ ที่มีผู้อยู่อาศัยจำนวนมากเช่น อพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม โรงแรม โรงเรียน โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานเอกชน สถานที่ราชการขนาดใหญ่ เป็นต้น ตัวถังบำบัดน้ำเสียมีขนาดใหญ่จึงสามารถรองรับปริมาณน้ำเสียในแต่ละวันได้ปริมาณที่มาก 
หลักการทำงานของถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศส่งแคปซูล
ภายในถังบำบัดน้ำเสียแบ่งออกมาเป็น 3 ช่อง ได้แก่
 1 ช่องส่วนเกรอะ รือส่วนแยกกากตะกอน ทำหน้าที่คอยแยกกากอินทรีย์สารตะกอนของเสียที่มีขนาดใหญ่ ให้ตกลงสู่ก้นถังบำบัดน้ำเสีย ส่วนตะกอนที่มีขนาดเล็กจะล้นไปสู่ช่องต่อไปก็คือช่องส่วนเติมอากาศ
2 ช่องส่วนเติมอากาศ ทำหน้าที่รับน้ำเสียจากช่องช่องส่วนเกรอะ นำมาบำบัดโดยใช้จุลินทรีย์ช่วยในการย่อยสลายของเสีย โดยใช้ปั๊มเติมอากาศ ส่งอากาศเข้ามาภายในถัง ผ่านทางท่ออากาศ การใช้ปั๊มเติมอากาศนี้ทำให้จุลินทรีย์เติบโตได้ดีและกินของเสียได้ปริมาณที่มากอีกทั้งทำให้เกิดกลิ่นรบกวนที่น้อยกว่า หรืออาจจะไม่มีกลิ่นเลย
3 ช่องส่วนตกตะกอน ทำหน้าที่คอยตกตะกอนที่ยังหลงเหลืออยู่จากการบำบัดของช่องส่วนเติมอากาศ เพื่อให้น้ำที่ไหลออกจากถังบำบัดน้ำเสีย ไปยังบ่อพักน้ำเสีย หรือแหล่งน้ำสาธารณะ เป็นน้ำที่มีความสะอาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ช่องนี้ยังติดตั้งปั๊มดูดตะกอนย้อนกลับ สำหรับดูดตะกอนที่เหลืออยู่ ให้ย้อนกลับไปยังถังบำบัดช่องแรก(ช่องส่วนเกรอะ)เพื่อทำการบำบัดอีกรอบหนึ่ง  

การติดตั้งและการใช้งานถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ P&S(พีแอนด์เอส)
       ถังบำบัดน้ำเสีย P&S(พีแอนด์เอส) มีทั้งแบบเติมอากาศและแบบไร้อากาศ  โดยทางบริษัทฯได้จัดทำคู่มือการติดตั้งและการบำรุงรักษา ให้ลูกค้าได้ติดตั้งถังบำบัดอย่างถูกวิธี หากติดตั้งที่ผิดวิธีอาจมีความเสียหาย เสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น หรือส่งผลให้เกิดมลพิษทางน้ำที่จะส่งผลต่อสภาพแวดล้อม 
       คุณสมบัติของระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศคือการใช้อ๊อกซิเจนจากเครื่องเติมอากาศเข้ามาช่วย ในการเพิ่มปริมาณออกซิเจนในถังบำบัดน้ำเสีย ให้น้ำที่ได้ผ่านการบำบัดแล้วสามารถปล่อยลงสู่บ่อบำบัดรวมสาธารณะได้โดยเกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 
หลักการทำงานของถังน้ำเสียเติมอากาศ  
ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเติมอากาศ  (SEPTIC AND AERATION FILTER) ทำหน้าที่โดยเริ่มจากขั้นตอนการแยกกากตะกอนหนัก (SEPTIC) บำบัดมายังขั้นตอนการกรองแบบเติมอากาศ  (AERATION FILTER) ซึ่งอาศัยกระบวนการย่อยสลายโดยใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย พร้อมกับใช้วิธีเครื่องเติมอากาศ เข้าไปเพิ่มอ๊อกซิเจนในถังบำบัด ซึ่งจะทำให้การบำบัดมีประสิทธิภาพได้ดีเมื่อใช้อากาศเติมสู่ระบบ ทำให้จุลินทรีย์สามารถทำงานและบำบัดสารอินทรีย์กากของเสียได้ดียิ่งขึ้น ทำให้ได้ค่าน้ำที่ออกมาได้ตามมาตรฐานตามที่หน่วยงานกรมควบคุมมลพิษกำหนด อีกทั้งยังรักษาสิ่งแวดล้อมก่อนปล่อยน้ำเสียออกจากถังเป็นน้ำที่มีคุณภาพ
ตำแหน่งที่จะทำการติดตั้งถัง
โดยทั่วไปตำแหน่งของถังจะถูกออกแบบจะวิศวกรไว้เรียบร้อยแล้วในการออกแบบอาคาร  หากยังไม่มีการออกแบบไว้ก่อน  หรือต้องการติดตั้งถังเพิ่มเติมจากเดิมที่มีอยู่ ควรให้พิจารณาดังต่อไปนี้
1)  ควรติดตั้งภายนอกตัวอาคาร  เพราะสามารถทำการติดตั้งและดูแลรักษาได้ง่าย
2)  ควรติดตั้งใกล้ห้องส้วมและท่อระบายน้ำสาธารณะ  เพื่อลดปัญหาการอุดตันในท่อ
3)  หากติดตั้งในอาคารให้แยกโครงสร้างฐานรากของถังบำบัดออกจากฐานรากของอาคาร
4)  ตรวจสอบตำแหน่งที่จะเดินท่อเติมอากาศรวมถึงตำแหน่งวางปั๊มไม่ควรห่างจากตัวถังมากนักเพราะอาจมีผลต่อแรงอัดอากาศที่ลดลงเมื่อระยะห่างระหว่างถังกับปั๊มอยู่ไกลกันและควรไว้ในที่ร่ม
        5)  ในกรณีมีตู้คอนโทรลปั๊มควรตรวจสอบตำแหน่งที่จะติดตั้งตู้ก่อนและควรไว้ในที่ร่มหรือมีหลังคากันแดดและฝนเพื่อยืดอายุการใช้งาน
        6)  ท่อเข้าออกสั่งได้มาตรฐานโรงงานและสั่งพิเศษ  (ติดต่อฝ่ายขาย)
      *** หากที่พื้นที่ในการวางถังบำบัดมีจำกัด ทางบริษัทฯ สามารถสั่งผลิตถังได้ตามความเหมาะสมของหน้างาน โดยทางลูกค้าสามารถติดต่อฝ่ายขายให้ออกแบบคำนวณ ความกว้างและความยาวของถังบำบัดให้เหมาะสมกับการใช้งานจากพื้นที่หน้างานจริงได้***
วิธีการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศมีขั้นตอนตามลำดับต่อไปนี้
        1)ขุดหลุมขนาด  กว้าง X ยาว X สูง  ให้เหมาะสมกับขนาดถังฐานรากและระดับท่อ เข้า – ออก                
        2)  (ดูแคตตาล็อคและตารางแต่ละรุ่น)  อาจใช้เสาเข็มตามวิศวกรระบุ  แล้วรองพื้นด้วยทรายและเทคอนกรีตเสริมเหล็ก  หรืออาจใช้เพียงคอนกรีตหยาบ 1:3:5 หากสภาพดินรับแรงดี
        3)  ยกถังวางลงในหลุม  จัดระดับถังให้เหมาะสมท่อเข้า - ออก  จะต้องไม่กดลึกกว่าระดับพื้นดินเกินกว่า  0.50 ม.  หากฝังถังลึกเกินไปถังจะเสียหายจากน้ำหนักดินที่กดทับได้ ใช้ลวดสลิงดึงรัดรอบถัง กันถังเคลื่อนและถังลอย แล้วเติมน้ำให้เต็มถังแล้วจึงกลบด้วยทรายหยาบอัดแน่นรอบถังทุกชั้น ๆ ละ 50 ซม. จากฐานรากถึงผิวพื้นด้านบนจนประกอบท่อเข้า - ออก ด้วยข้อต่ออ่อนและท่ออากาศให้สูงเลยชั้นหลังคา , ดาดฟ้า
        4)  ทำแนวกั้นชั่วคราวเป็นแนวเขตป้องกัน  และทำป้ายระวังถังบำบัด โดยรอบถัง เพื่อป้องกันรถบด, หรือเครื่องจักรหนักเข้ามาเหยียบถังโดยรอบขอบถังอย่างน้อย 1.50 ม. ตลอดช่วงระยะเวลาก่อสร้าง
       5)  เทพื้น  ค.ส.ล. ขนาดไม่เกิน  80 X 80 X 10 ซม. และฝังแหวนรองฝา  ทิ้งไว้ให้ปูนแห้งแล้วจึงวางฝาปิด  เติมหัวเชื้อ  เป็นเสร็จขั้นตอน
ข้อควรระวังในการติดตั้งถัง
        1.  ถังบำบัดจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ถ้าได้รับการติดตั้งอย่างถูกวิธีและปฏิบัติตามคำแนะนำ
        2.  ระดับของท่อน้ำเสียที่เข้า และท่อน้ำเสียที่ออกจากถัง ควรอยู่สูงกว่าระดับท่อระบายน้ำสาธารณะ
        3.  การฝังท่อร้อย  (Sleeve)ที่คานชั้นล่างจะช่วยทำให้ระดับถังที่ติดตั้งไม่ลึกมากเกินไปและ ทำให้การระบายน้ำสะดวกขึ้น
        4.  ความลาดเอียงของท่อที่เข้า  และท่อที่ออกจากถัง  ไม่น้อยกว่า  1 : 100  หรือมีความสูงต่างกัน 1  เซนติเมตร  ต่อความยาว  1  เมตร  หากท่อน้ำเสียยาวมาก  (เกิน  4  เมตร)  ให้เพิ่มช่องล้างท่อ(FCO)  ที่ต้นท่อ  หรือใช้บ่อพักทุกระยะ  8  เมตร
        5.  การยกถังบำบัด  ให้ยกโดยใช้ลวดสลิงรองรับถัง  โดยใช้รถยกที่ออกแบบไว้รับน้ำหนักโดยเฉพาะห้ามยกที่ท่อเข้า - ออกซึ่งอาจทำให้ท่อหักได้
        6.  ห้ามติดตั้งถังในระดับท่อเข้าถึงพื้นผิวดินความลึกเกินกว่า  50  ซม.  ไม่ควรก่ออิฐฉาบปูนเป็นคอถังเพราะมีน้ำหนักกดทับถังมาก  กรณีมีความจำเป็นต้องติดตั้งลึกเกินกว่าที่กำหนด
        7.  ให้ใช้ทรายหยาบอัดแน่นด้วยคนและเครื่องตบอัดทรายรอบ ๆ ถัง  ตั้งแต่ฐานรากจนถึงผิวดินชั้นบนสุด  (เติมน้ำให้เต็มถังและบดอัดทรายพรมน้ำสลับกันทุกระยะความสูง  50  ซม.จนเต็มถัง พื้นผิวดินชั้นบน)
        8.  บริเวณที่ติดตั้งถังต้องทำแนวรั้วชั่วคราว  เพื่อป้องกันไม่ให้มีรถยนต์ รถบรรทุก หรือวัสดุหนักเข้าไปเหยียบหรือกดทับบริเวณใกล้เคียงโดยเด็ดขาด(ยกเว้นที่การทำโครงสร้างช่วยรับน้ำหนักไว้)
        9.  การต่อท่อระบายอากาศ  (V 2) ให้สูงเหนือชั้นหลังคาแยกต่างหากออกจากท่อระบายอากาศ (V 1) ของอากาศ  จะช่วยลดปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        10.อุปกรณ์ที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งปั๊มเติมอากาศ และตู้คอนโทรล ควรอยู่ในห้องควบคุมหรืออยู่ในที่ร่มห่างจะความชื้น เพื่อยืดอายุการใช้งานที่นานขึ้น
การดูแลรักษาหลังจากติดตั้งแล้วและเริ่มใช้งาน
        1.  กำจัดตะกอน โดยการจ้างรถบริการดูดส้วม อย่างน้อยปีละ 1 - 2 ครั้งทั้งช่องแยกตะกอน และช่องกรอง หรือช่องเติมอากาศเพื่อให้ประสิทธิภาพการบำบัดดีขึ้น
        2.  ดูดตะกอนที่ก้นถังออกในปริมาณไม่เกิน 1/3 ของปริมาตรถัง  (หากสูบมากเกินกำหนดถังอาจเสียหายได้)  กรณีถังเติมอากาศให้สลับกันดูดจากช่องแยกตะกอน และช่องกรองเพื่อรักษาระดับน้ำระหว่างช่องยุบลงให้เท่า ๆ กันทำให้ถังบำบัดมีอายุการใช้งานยาวนาน
        3.  ให้เติมน้ำเต็มถังทันที  (สังเกตท่อน้ำล้นจะไหลออกลงบ่อพัก)  แล้วจึงปิดฝาถังให้เรียบร้อย
        4.  กรณีถังเติมอากาศ  ให้ตรวจสอบการทำงานของเครื่องเติมอากาศและเครื่องสูบตะกอนว่าทำงานตามกำหนดหรือไม่ รวมถึงตู้คอนโทรลจะเป็นตัวควบคุมการทำงานของปั๊มเติมอากาศ เพราะถังเติมอากาศต้องใช้อากาศเพื่อเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ หากไม่มีเติมอากาศเติมลงถังบำบัดเชื้อจุลินทรีย์บางส่วนอาจตายได้และในกรณีถ้าเครื่องเติมอากาศชำรุดเป็นระยะเวลา1-2วัน อาจส่งผลต่อค่าน้ำBODออกที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากขาดอากาศไปเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์(หากมีเสียงดังผิดปรกติจากปั๊ม  ลมไม่ออก  หรือสูบน้ำไม่ขึ้น  ให้แจ้งฝ่ายบริการ)
        5.  ห้ามทิ้งเศษขยะ  หรือของที่ไม่ย่อยสลาย  ลงในถังบำบัดน้ำเสีย
        6.  การทำความสะอาดห้องน้ำทุกครั้ง  ควรใช้น้ำยาล้างห้องน้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ไม่ควรล้างบ่อยและอย่าใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคชนิดรุนแรงไหลลง  เพราะจะทำให้ถังทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพ
        7.  กรณีถังดักไขมัน  ให้ถอดตะกร้าเทขยะ  และล้างตะกร้าทุกวัน  หรือเมื่อขยะเต็มหรืออุดตัน(ซึ่งอาจทำให้ถังบำบัดเสียหายได้ภายหลัง)
        8.  ควรสูบตะกอนไปกำจัดปีละ  1 - 2  ครั้ง  โดยสูบประมาณไม่เกิน 1/3  ของถังแล้วเติมน้ำ หลังจากนั้นให้ใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์ในถังบำบัดเพื่อเพิ่มจุลินทรีย์แทนของเก่าที่สูบออกไปให้การบำบัดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เลือกสินค้าจากแบรนด์