ถังกรองเซรามิค

ถังกรองน้ำ เซรามิค (Ceramic) คือ ถังสำหรับใส่ไส้กรองเซรามิค ในจำนวนหลายไส้ เพื่อให้ได้น้ำที่มีอัตราการใหลตามความต้องการ ไส้กรองทำจากเซรามิค มีรูพรุน 0.1-0.3 ไมครอน (0.1-0.3 Micron) สามารถกรองเชื้อแบคทีเรียได้

ถังกรองน้ำ เซรามิค (Ceramic)

คือ ถังสำหรับใส่ไส้กรองเซรามิก ในจำนวนหลายไส้ เพื่อให้ได้น้ำที่มีอัตราการใหลตามความต้องการ

ไส้กรองน้ำ เซรามิค (Ceramic)

- ไส้กรองน้ำเซรามิค เป็นไส้กรองที่ทำจากเซรามิค นำมาอัดเป็นแท่ง
- คุณสมบัติของเซรามิคคือ มีช่องว่างระหว่างเนื้อเซรามิคประมาณ 0.1-0.3 ไมครอน
- สามารถกรองเชื้อแบคทีเรียได้
- สามารถทำความสะอาดได้โดยใช้กระดาษทรายขัดที่ผิวภายนอก ทำให้ไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองเซรามิคบ่อยๆ ไส้กรองน้ำเซรามิคจึงเป็นทีที่นิยมกันมากอีกชนิดหนึ่ง

หน้าที่ของ ถังกรองน้ำ เซรามิค (Ceramic)

- ช่วยในการกรองน้ำ โดยใช้ไส้กรองทำจากเซรามิค นำมาอัดเป็นแท่งมีรูพรุน 0.1-0.3 ไมครอน (0.1-0.3 Micron) ซึ่งสามารถกรองเชื้อแบคทีเรียได้

ประโยชน์ของ ถังกรองน้ำ เซรามิค (Ceramic)

- ช่วยให้อัตราการไหลผ่าน ทันต่อการใช้งาน

การดูแลรักษา ถังกรองน้ำ เซรามิค (Ceramic)

- หมั่นดูเกจวัดแรงดัน (Pressure Gauge) หากแรงดันสูงเกินไป ให้สมมุติฐานเบื่องต้นว่า ไส้กรองเริ่มอุดตัน ให้ทำการเปลี่ยน

เลือกสินค้าจากแบรนด์