ถังกรองใยสังเคราะห์ ถังกรองคีย์สโตน

ถังกรองใยสังเคราะห์, ถังกรองหยาบ, ถังกรองคีย์สโตน
พบสินค้า 120 รายการ.
จัดเรียง โดย:
  • ความนิยมสูงสุด
    • ความนิยมสูงสุด
    • รหัสสินค้า
    • ชื่อ
    • ราคา

ถังกรองคีย์สโตน (Keystone Filter) หรือ ถังกรองใยสังเคราะห์

- เป็นถังกรองตะกอนหยาบ เอาไส้กรองใยสังเคราะห์ (PP) ขนาด 10 - 40 นิ้ว จำนวนหลายไส้ มาใช้ในการกรองน้ำ เพื่อเอาตะกอนหยาบออกจากเนื้อน้ำ เนื่องจากมีจำนวนหลายไส้จึงทำให้อัตราน้ำที่ใหลผ่าน ทันต่อการใช้งาน
- ถังกรองคีย์สโตน (Keystone Filter) หรือ ถังกรองใยสังเคราะห์นั้น โดยส่วนใหญ่ผลิตจากสแตนเลส มีขนาดใส่จำนวนและขนาดไส้กรองใยสังเคราะห์ (PP) ที่แตกต่างกันไป
- หรือ บางครั้งใช้ไส้กรองคาร์บอนบล็อค (Carbon block) ขนาด 10 - 40 นิ้ว จำนวนหลายไส้ ในการกรองน้ำเอาตะกอนหยาบ กลิ่น สี คลอรีนออกจากน้ำ (ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งาน)

หน้าที่ของ ถังกรองคีย์สโตน (Keystone Filter) หรือ ถังกรองใยสังเคราะห์

- ช่วยกรองตะกอนหยาบ โดยใช้ไส้กรองใยสังเคราะห์
- กรองน้ำเอาตะกอนหยาบ กลิ่น สี คลอรีนออกจากน้ำ เมื่อใส่ ไส้กรองคาร์บอนบล็อค (Carbon block)

ประโยชน์ของ ถังกรองคีย์สโตน (Keystone Filter) หรือ ถังกรองใยสังเคราะห์

- ช่วยยืดอายุการทำงานแมมเบรน หรือไส้กรองหลัก หรือ สารกรองหลัก(ใช้ไส้กรองใยสังเคราะห์)
- ช่วยลดตะกอนหยาบ กลิ่น สี คลอรีนออกจากเนื้อน้ำ เมื่อใส่ ไส้กรองคาร์บอนบล็อค (Carbon block)

การดูแลรักษา ถังกรองคีย์สโตน (Keystone Filter) หรือ ถังกรองใยสังเคราะห์

- หมั่นดูเกจวัดแรงดัน (Pressure Gauge) หากแรงดันสูงเกินไป ให้สมมุติฐานเบื่องต้นว่า ไส้กรองเริ่มอุดตัน ให้ทำการเปลี่ยนไส้กรอง

เลือกสินค้าจากแบรนด์