เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม

เครื่องกรองน้ำดื่มอุตสาหกรรม, ระบบน้ำroอุตสาหกรรม, โรงงานผลิตเครื่องกรองน้ำ, เครื่องกรองน้ำroอุตสาหกรรม, เครื่องกรองน้ําอุตสาหกรรม ขนาด เล็ก, ระบบกรองน้ำอุตสาหกรรม, เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม ราคา, เครื่องกรองน้ำro3000ลิตร, เครื่องกรองอุตสาหกรรม
พบสินค้า 30 รายการ.
จัดเรียง โดย:
  • ความนิยมสูงสุด
    • ความนิยมสูงสุด
    • รหัสสินค้า
    • ชื่อ
    • ราคา


 

เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม

เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรมสำหรับโรงงานผลิตน้ำดื่มเพื่อจำหน่าย หรื่อเพื่อแจกจ่ายในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนจากภาครัฐ เรียกโครงการณ์นั้นว่าโครงการประชารัฐ ส่วนใหญ่ใช้เครื่องกรองน้ำระบบรีเวิร์ส ออสโมซีส (Reverse Osmosis) หรือ ระบบอาร์โอ (RO System) หรือ เครื่องกรองน้ำกร่อย สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เป็นการพัฒนาระบบกรองน้ำเป็นนวัตกรรมใหม่ เพื่อ กรองน้ำสะอาดและบริสุทธิ์ที่สุด โดยการผ่านเยื่อ Membranes ซึ่ง ระบบ Reverse Osmosis เป็นระบบที่สามารถเอาสารละลาย ที่อยู่ในน้ำออกได้เกือบทั้งหมด แม้แต่น้ำที่กร่อยมาก ก็สามารถทำให้เป็นน้ำจืดได้ เหมาะสำหรับ โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้แหล่งน้ำจาก น้ำบาดาล หรือแหล่งน้ำอื่นที่มีค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้าสูงเกินกว่าค่ามาตรฐานน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป หรือน้ำที่ใช้ในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหาร เพื่อให้น้ำปลอดเชื้อโรค หรือ แม้แต่การนำไปใช้ในระบบ หอผึ่งเย็น (Cooling Tower) เพื่อป้องกันการเกิดตะกรันในระบบหล่อเย็น ตัวเครื่อง มีกำลังผลิตทุกขนาดตามที่ท่านต้องการ

เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรมมีระบบและรุ่นให้เลือกดังนี้

เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม รุ่น ONE STOP 3Q

เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม รุ่น ONE STOP 3Q

เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม รุ่น ONE STOP 3Q

เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม ระบบ RO รุ่น ONE STOP 10Q

เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม กำลังการผลิต 3000 ลิตรต่อวัน รุ่น ONE STOP 3Q

เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม กำลังการผลิต 6000 ลิตรต่อวัน รุ่น ONE STOP 6Q

เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม กำลังการผลิต 10000 ลิตรต่อวัน รุ่น ONE STOP 10Q

เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม กำลังการผลิต 12000 ลิตรต่อวัน รุ่น ONE STOP 12Q

เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม ระบบ RO รุ่น ROMT 3Q

เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม ระบบ RO รุ่น ROMT 6Q

เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม ระบบ RO รุ่น ROMT 12Q

เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม ระบบ RO รุ่น ROMT 24Q

เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรมระบบ RO รุ่น ROMT 36Q

เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม ระบบ RO รุ่น ROMT 48Q

เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม ระบบ RO รุ่น ROMT 96Q

เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม สำหรับโรงงานผลิตน้ำดื่มเพื่อจำหน่าย กำลังการผลิต 6Q รุ่น ROMT 6QPDFT

เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม สำหรับโรงงานผลิตน้ำดื่มเพื่อจำหน่าย กำลังการผลิต 12Q รุ่น ROMT 12QPDFT

เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม สำหรับโรงงานผลิตน้ำดื่มเพื่อจำหน่าย กำลังการผลิต 24Q รุ่น ROMT 24Q SUSMFT

เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม สำหรับโรงงานผลิตน้ำดื่มเพื่อจำหน่าย กำลังการผลิต 24Q รุ่น ROMT 24Q FRPAFT

เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม สำหรับโรงงานผลิตน้ำดื่มเพื่อจำหน่าย กำลังการผลิต 24Q รุ่น ROMT 24Q SUSAFT

เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม สำหรับโรงงานผลิตน้ำดื่มเพื่อจำหน่าย กำลังการผลิต 24Q รุ่น ROMT 24Q FRPMFT

เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม สำหรับโรงงานผลิตน้ำดื่มเพื่อจำหน่าย กำลังการผลิต 36Q รุ่น ROMT 36Q SUSAFT

เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม สำหรับโรงงานผลิตน้ำดื่มเพื่อจำหน่าย กำลังการผลิต 36Q รุ่น ROMT 36Q SUSMFT

เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม สำหรับโรงงานผลิตน้ำดื่มเพื่อจำหน่าย กำลังการผลิต 36Q รุ่น ROMT 36Q FRPAFT

เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรมสำหรับโรงงานผลิตน้ำดื่มรุ่น 36Q รุ่น ROMT 36Q FRPMFT

เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรมสำหรับโรงงานผลิตน้ำดื่มรุ่น 48Q รุ่น ROMT 48Q FRPMFT

เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม สำหรับโรงงานผลิตน้ำดื่มเพื่อจำหน่าย กำลังการผลิต 48Q รุ่น ROMT 48Q SUSMFT

เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม สำหรับโรงงานผลิตน้ำดื่มเพื่อจำหน่าย กำลังการผลิต 48Q รุ่น ROMT 48Q FRPAFT

เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม สำหรับโรงงานผลิตน้ำดื่มเพื่อจำหน่าย กำลังการผลิต 48Q รุ่น ROMT 48Q SUSAFT

เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม สำหรับโรงงานผลิตน้ำดื่มเพื่อจำหน่าย กำลังการผลิต 96Q รุ่น ROMT 96Q SUSAFT

เลือกสินค้าจากแบรนด์