เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม

เครื่องกรองน้ำดื่มอุตสาหกรรม, ระบบน้ำroอุตสาหกรรม, โรงงานผลิตเครื่องกรองน้ำ, เครื่องกรองน้ำroอุตสาหกรรม, เครื่องกรองน้ําอุตสาหกรรม ขนาด เล็ก, ระบบกรองน้ำอุตสาหกรรม, เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม ราคา, เครื่องกรองน้ำro3000ลิตร, เครื่องกรองอุตสาหกรรม
พบสินค้า 11 รายการ.
จัดเรียง โดย:
  • ความนิยมสูงสุด
    • ความนิยมสูงสุด
    • รหัสสินค้า
    • ชื่อ
    • ราคา


 

เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม

เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรมสำหรับโรงงานผลิตน้ำดื่มเพื่อจำหน่าย หรื่อเพื่อแจกจ่ายในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนจากภาครัฐ เรียกโครงการณ์นั้นว่าโครงการประชารัฐ ส่วนใหญ่ใช้เครื่องกรองน้ำระบบรีเวิร์ส ออสโมซีส (Reverse Osmosis) หรือ ระบบอาร์โอ (RO System) หรือ เครื่องกรองน้ำกร่อย สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เป็นการพัฒนาระบบกรองน้ำเป็นนวัตกรรมใหม่ เพื่อ กรองน้ำสะอาดและบริสุทธิ์ที่สุด โดยการผ่านเยื่อ Membranes ซึ่ง ระบบ Reverse Osmosis เป็นระบบที่สามารถเอาสารละลาย ที่อยู่ในน้ำออกได้เกือบทั้งหมด แม้แต่น้ำที่กร่อยมาก ก็สามารถทำให้เป็นน้ำจืดได้ เหมาะสำหรับ โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้แหล่งน้ำจาก น้ำบาดาล หรือแหล่งน้ำอื่นที่มีค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้าสูงเกินกว่าค่ามาตรฐานน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป หรือน้ำที่ใช้ในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหาร เพื่อให้น้ำปลอดเชื้อโรค หรือ แม้แต่การนำไปใช้ในระบบ หอผึ่งเย็น (Cooling Tower) เพื่อป้องกันการเกิดตะกรันในระบบหล่อเย็น ตัวเครื่อง มีกำลังผลิตทุกขนาดตามที่ท่านต้องการ

เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรมมีระบบและรุ่นให้เลือกดังนี้
- เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรมระบบ RO รุ่น TRT96Q
- เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรมระบบ RO รุ่น TRT48Q/D
- เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรมระบบ RO รุ่น TRT36Q
- เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรมระบบ RO รุ่น TRT24Q
- เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรมระบบ RO รุ่น TRT12Q
- เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรมระบบ RO กำลังการผลิต 3Q ต่อวัน
- เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรมระบบ RO รุ่น TRT6Q
- เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรมระบบ RO รุ่น TRT3Q
- เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรมระบบ RO รุ่น ONE STOP 10Q
- เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม กำลังการผลิต 6Q ต่อวัน  ระบบ RO 
- เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม รุ่น ONE STOP 3QS

เลือกสินค้าจากแบรนด์