ห้องส้วมสำเร็จรูป

ตู้ห้องสุขาสำเร็จรูป ห้องน้ำสำเร็จรูป ห้องอาบน้ำเคลื่อนที่ ห้องส้วมสำเร็จรูป ห้องส้วมเคลื่อนที่ มีแบบชักโครแบบนั่งราบแบบนั่งยอง สุขาวดีสัญจรที่เดียวจบครบพร้อมใช้งาน โทร.02-077-5787,085-449-5429,090-548-7491 LineID:@maktang

ห้องส้วมสำเร็จรูป

ตู้ห้องอาบน้ำสำเร็จรูป ตู้ห้องสุขาสำเร็จรูปเคลื่อนที่ ห้องน้ำสำเร็จรูปหรือห้องส้วมสำเร็จรูปที่พร้อมใช้งานและออกแบบมาให้เป็นส้วมเคลื่อนที่มีทั้งแบบนั่งยอง แบบนั่งราบ แบบซักโครก วัสดุขึ้นรูปมีทั้งแบบ ไฟเบอร์กลาสและแบบ PE เป็นวัสดุที่แข็งแรงทนทานใช้ได้นานหลายปี แต่มีน้ำหนักเบาและไม่เป็นสนิม เป็นชนิดคงตัวที่ทนทานมากไม่กรอบหักหรือแตกง่าย ส้วมเคลื่อนที่ ห้องน้ำสำเร็จรูปหรือห้องส้วมสำเร็จรูปมี จุดเด่นคือมีช่องระบายอากาศและกลิ่นมากถึง 3 ช่องมากพอสำหรับคนเข้าใช้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาอีกทั้งหลังคาโปร่งแสง(แต่ไม่โปร่งใส ปลอดภัยจากสายตาผู้คน)เพื่อประหยัดพลังงาน ขนาดกะทัดรัดสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย ติดตั้งง่ายโดยเพียงเชื่อมต่อ ท่อน้ำเข้า ท่อน้ำออก และท่อน้ำทิ้งเพียงเท่านั้น 

ห้องส้วมสำเร็จรูป มีรุ่นและแบบให้เลือกดังนี้

ห้องส้วมเคลื่อนที่แบบชักโครกPE
ห้องส้วมคลื่อนที่แบบนั่งราบPE
ห้องส้วมเคลื่อนที่แบบนั่งยองPE
ห้องส้วมเคลื่อนที่แบบชักโครกไฟเบอร์กลาส
ห้องส้วมเคลื่อนที่แบบนั่งราบไฟเบอร์กลาส
ห้องส้วมเคลื่อนที่แบบนั่งยองไฟเบอร์กลาส
ห้องอาบน้ำเคลื่อนที่ไฟเบอร์กลาส

เลือกสินค้าจากแบรนด์