ถังแรงดันปั๊มน้ำ

ถังแรงดันปั๊มน้ำ (Pressure Tank) ถังแรงดันปั๊มน้ำหรือ ถังควบคุมแรงดันน้ำ หรือ ถังแรงดัน หรือ Pressure Tank  คือ ถังที่มีไว้เก็บน้ำซึ่งเป็นส่วนที่เหลือจากการสูบของปั๊มน้ำกับการไหลออกของน้ำที่จุดจ่ายน้ำ ไม่ว่าจะ เป็น ก๊อกน้ำ ฝักบัว สายชำระหรือในถังชักโครก

ถังแรงดันปั๊มน้ำ (Pressure Tank)

 

ถังแรงดันปั๊มน้ำ หรือ ถังควบคุมแรงดันน้ำ หรือ ถังแรงดัน หรือ Pressure Tank  คือ ถังที่มีไว้เก็บน้ำซึ่งเป็นส่วนที่เหลือจากการสูบของปั๊มน้ำกับการไหลออกของน้ำที่จุดจ่ายน้ำ ไม่ว่าจะ เป็น ก๊อกน้ำ ฝักบัว สายชำระหรือในถังชักโครก มาหน่วงเก็บไว้ในตัวถัง และจ่ายออกไปแทนปั้ม(ยืดเวลาปั้มทำงานออกไป โดยใช้ลมเป็นแรงขับ) มักนิยมใช้ตาม อาคาร บ้านเรือน คอนโดเนียม โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ

หน้าที่ของ ถังแรงดันปั๊มน้ำ หรือ ถังควบคุมแรงดันน้ำ

1.ช่วย รักษาน้ำในไลน์ท่อให้มีความสม่ำเสมอ
2.ช่วยหน่วงระยะเวลาน้ำของปั๊มเข้าไปในถัง

หลักการทำงานของ ถังแรงดันปั๊มน้ำ หรือ ถังควบคุมแรงดันน้ำ

เมื่อเปิดปั๊ม น้ำจะถูกส่งไปยังปลายท่อ อีกทางฝั่งของถัง น้ำจะถูกเก็บไว้ในถังซึ่งมีถุงไดอะแฟรมรองรับน้ำ ถุงก็จะขยายตัวออกจนน้ำเต็มถุง ตัวปั๊มก็จะตัด อย่างเช่น ตามบ้าน อาคารที่ใช้ปั๊มน้ำทั่วไปที่ไม่มีถังควบคุมแรงดันน้ำ  พอเปิดน้ำปั๊มจะเริ่มทำงานทันทีอาจทำให้เกิดเสียงดัง เนื่องจากแรงดันของความแรงปั๊มในท่อ ทำให้เกิดปฎิกิริยาที่เรียกว่า Water Hammer แต่เมื่อถ้าใช้ถังควบคุมแรงดันน้ำ แล้วเปิดน้ำ ปั๊มจะยังไม่ทำงาน แต่จะใช้น้ำในถุงโดยใช้แรงดันภายนอกก่อน บีบถุง เพื่อรีดน้ำออกมาใช้ก่อน  จนแรงดันตก ปั๊มจะกลับมาทำงานอีกครั้ง เพื่อนำน้ำเข้ามาที่ถุงดั่งเดิม

ประโยชน์ของ ถังแรงดันปั๊มน้ำ หรือ ถังควบคุมแรงดันน้ำ

- ควบคุมแรงดันน้ำ
- ช่วยหน่วงระยะเวลาทำงานของปั๊ม ทำให้ยืดอายุการทำงานของปั๊ม
- ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า

การดูแลรักษา ถังแรงดันปั๊มน้ำ หรือ ถังควบคุมแรงดันน้ำ

ต้องเติมลมและวัดแรงดันลมในถังโดยต้องตรวจสอบลมในถังอย่างสม่ำเสมอเดือนละ 1 ครั้ง

 

หน้าที่ของ ถังแรงดันน้ำเหล็ก

- ช่วย รักษาน้ำในไลน์ท่อให้มีความสม่ำเสมอ
- ช่วยหน่วงระยะเวลาน้ำของปั๊มเข้าไปในถัง

หลักการทำงานของ ถังแรงดันน้ำเหล็ก

- เมื่อเปิดปั๊ม น้ำจะถูกส่งไปยังปลายท่อ อีกทางฝั่งของถัง น้ำจะถูกเก็บไว้ในถัง และอัดอากาศในถังให้หนาแน่นมากพอ ตัวปั๊มก็จะตัด และเมื่อเปิดน้ำใช้ น้ำก็จะมีแรงดันสม่ำเสมอเพียงพอกับการใช้งาน

ประโยชน์ของ ถังแรงดันน้ำเหล็ก

- ควบคุมแรงดันน้ำ
- ช่วยหน่วงระยะเวลาทำงานของปั๊ม ทำให้ยืดอายุการทำงานของปั๊ม
- ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า

การดูแลรักษา ถังแรงดันน้ำเหล็ก

- ต้องเติมลมและวัดแรงดันลมในถังโดยต้องตรวจสอบลมในถังอย่างสม่ำเสมอเดือนละ 1 ครั้ง

รายการสินค้า ถังแรงดันน้ำเหล็ก

ถังแรงดันน้ำเหล็ก 50 ลิตร MAKTANG รุ่น PRETST50L30x60x3P1

ถังแรงดันน้ำเหล็ก 100 ลิตร MAKTANG รุ่น PRETST100L40x70x3P1 1/2

ถังแรงดันน้ำเหล็ก 150 ลิตร MAKTANG รุ่น PRETST150L40x110x3P1 1/2

ถังแรงดันน้ำเหล็ก 200 ลิตร MAKTANG รุ่น PRETST200L45x120x3P2

ถังแรงดันน้ำเหล็ก 300 ลิตร MAKTANG รุ่น PRETST300L55x120x3P2

ถังแรงดันน้ำเหล็ก 350 ลิตร MAKTANG รุ่น PRETST350L60x120x3P2

ถังแรงดันน้ำเหล็ก 400 ลิตร MAKTANG รุ่น PRETST400L65x120x3P2

ถังแรงดันน้ำเหล็ก 500 ลิตร MAKTANG รุ่น PRETST500L70x120x3P2

ถังแรงดันน้ำเหล็ก 750 ลิตร MAKTANG รุ่น PRETST750L80x120x3P2

ถังแรงดันน้ำเหล็ก 1000 ลิตร MAKTANG รุ่น PRETST1000L95x150x3P3

 

หน้าที่ของ ถังแรงดันน้ำสแตนเลส

- ช่วย รักษาน้ำในไลน์ท่อให้มีความสม่ำเสมอ
- ช่วยหน่วงระยะเวลาน้ำของปั๊มเข้าไปในถัง

หลักการทำงานของ ถังแรงดันน้ำสแตนเลส

- เมื่อเปิดปั๊ม น้ำจะถูกส่งไปยังปลายท่อ อีกทางฝั่งของถัง น้ำจะถูกเก็บไว้ในถัง และอัดอากาศในถังให้หนาแน่นมากพอ ตัวปั๊มก็จะตัด และเมื่อเปิดน้ำใช้ น้ำก็จะมีแรงดันสม่ำเสมอเพียงพอกับการใช้งาน

ประโยชน์ของ ถังแรงดันน้ำสแตนเลส

- ควบคุมแรงดันน้ำ
- ช่วยหน่วงระยะเวลาทำงานของปั๊ม ทำให้ยืดอายุการทำงานของปั๊ม
- ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า

การดูแลรักษา ถังแรงดันน้ำสแตนเลส

- ต้องเติมลมและวัดแรงดันลมในถังโดยต้องตรวจสอบลมในถังอย่างสม่ำเสมอเดือนละ 1 ครั้ง

รายการสินค้า ถังแรงดันน้ำสแตนเลส

ถังแรงดันน้ำสแตนเลส 50 ลิตร MAKTANG รุ่น PRETS50L30x60x1.5P1
ถังแรงดันน้ำสแตนเลส 50 ลิตร MAKTANG รุ่น PRETS50L30x60x2P1 1/2
ถังแรงดันน้ำสแตนเลส 100 ลิตร MAKTANG รุ่น PRETS100L40x70x1.5P1 1/2
ถังแรงดันน้ำสแตนเลส 100 ลิตร MAKTANG รุ่น PRETS100L40x70x2P1 1/2
ถังแรงดันน้ำสแตนเลส 1000 ลิตร MAKTANG รุ่น PRETS1000L90x150x3P3
ถังแรงดันน้ำสแตนเลส 150 ลิตร MAKTANG รุ่น PRETS150L40x110x1.5P1 1/2
ถังแรงดันน้ำสแตนเลส 150 ลิตร MAKTANG รุ่น PRETS150L40x110x2P1 1/2
ถังแรงดันน้ำสแตนเลส 200 ลิตร MAKTANG รุ่น PRETS200L45x120x2P2
ถังแรงดันน้ำสแตนเลส 300 ลิตร MAKTANG รุ่น PRETS300L55x120x2P2
ถังแรงดันน้ำสแตนเลส 350 ลิตร MAKTANG รุ่น PRETS350L60x120x2P2
ถังแรงดันน้ำสแตนเลส 400 ลิตร MAKTANG รุ่น PRETS400L65x120x3P2
ถังแรงดันน้ำสแตนเลส 500 ลิตร MAKTANG รุ่น PRETS500L70x120x2P2

เลือกสินค้าจากแบรนด์