ถังเก็บน้ำใต้ดิน

ถังเก็บน้ำใต้ดิน เป็นถังเก็บน้ำชนิดผังใต้ดิน (Underground Tank) มีข้อดีในเรื่องการประหยัดพื้นที่และในด้านภูมิสภาปัตย์ที่ไม่รบกวนความสวยงามของตัวบ้านพักอาศัยและสำนักงาน สามารถติดตั้งคู่กับปั๊มน้ำอัตโนมัติได้

ถังเก็บน้ำใต้ดิน ตรา Maktang

เป็นถังเก็บน้ำชนิดผังใต้ดิน (Underground Tank) มีข้อดีในเรื่องการประหยัดพื้นที่และในด้านภูมิสภาปัตย์ที่ไม่รบกวนความสวยงามของตัวบ้านพักอาศัยและสำนักงาน สามารถติดตั้งคู่กับปั๊มน้ำอัตโนมัติ (Auto Pump) ได้ ใช้เม็ดพลาสติก POLYMER ELIXIR (PE) SCG ในการผลิต มอก.816-2556

ถังเก็บน้ำใต้ดิน ตรา Maktang มีขายต่อไปนี้

ถังเก็บน้ำใต้ดิน 600 ลิตร รุ่น MTU-600 กว้าง 0.92 ม. สูง 1.12 ม. ทางน้ำเข้า 1 นิ้ว ทางน้ำออก 1 นิ้ว
ถังเก็บน้ำใต้ดิน 800 ลิตร รุ่น MTU-800 กว้าง 1.05 ม. สูง 1.25 ม. ทางน้ำเข้า 1 นิ้ว ทางน้ำออก 1 นิ้ว
ถังเก็บน้ำใต้ดิน 800 ลิตร รุ่น MTU-1000 กว้าง 1.10 ม. สูง 1.33 ม. ทางน้ำเข้า 1 นิ้ว ทางน้ำออก 1 นิ้ว
ถังเก็บน้ำใต้ดิน 1200 ลิตร รุ่น MTU-1200 กว้าง 1.16 ม. สูง 1.43 ม. ทางน้ำเข้า 1 นิ้ว ทางน้ำออก 1 นิ้ว
ถังเก็บน้ำใต้ดิน 1600 ลิตร รุ่น MTU-1600 กว้าง 1.22 ม. สูง 1.52 ม. ทางน้ำเข้า 1 นิ้ว ทางน้ำออก 1 นิ้ว
ถังเก็บน้ำใต้ดิน 2000 ลิตร รุ่น MTU-2000 กว้าง 1.35 ม. สูง 1.70 ม. ทางน้ำเข้า 1 นิ้ว ทางน้ำออก 1 นิ้ว
ถังเก็บน้ำใต้ดิน 3000 ลิตร รุ่น MTU-3000 กว้าง 1.48 ม. สูง 1.87 ม. ทางน้ำเข้า 1 นิ้ว ทางน้ำออก 1 นิ้ว
ถังเก็บน้ำใต้ดิน 4000 ลิตร รุ่น MTU-4000 กว้าง 1.88 ม. สูง 1.87 ม. ทางน้ำเข้า 1 นิ้ว ทางน้ำออก 1 นิ้ว 
ถังเก็บน้ำใต้ดิน 5000 ลิตร รุ่น MTU-5000 กว้าง 1.86 ม. สูง 2.11 ม. ทางน้ำเข้า 1 นิ้ว ทางน้ำออก 1 นิ้ว
ถังเก็บน้ำใต้ดิน 6000 ลิตร รุ่น MTU-6000  กว้าง 2.05 ม. สูง 2.25 ม. ทางน้ำเข้า 1 นิ้ว ทางน้ำออก 1 นิ้ว


ถังเก็บน้ำใต้ดิน ตรา Safe

เป็นถังเก็บน้ำชนิดผังใต้ดิน (Underground Tank) มีข้อดีในเรื่องการประหยัดพื้นที่และในด้านภูมิสภาปัตย์ที่ไม่รบกวนความสวยงามของตัวบ้านพักอาศัยและสำนักงาน สามารถติดตั้งคู่กับปั๊มน้ำอัตโนมัติ (Auto Pump) ได้ ใช้เม็ดพลาสติก POLYMER ELIXIR (PE) SCG ในการผลิต มอก.816-2556

ถังเก็บน้ำใต้ดิน ตรา Safe มีขายต่อไปนี้

ถังเก็บน้ำใต้ดิน 600 ลิตร รุ่น SAU-600 กว้าง 0.92 ม. สูง 1.12 ม. ทางน้ำเข้า 1 นิ้ว ทางน้ำออก 1 นิ้ว
ถังเก็บน้ำใต้ดิน 800 ลิตร รุ่น SAU-800 กว้าง 1.05 ม. สูง 1.25 ม. ทางน้ำเข้า 1 นิ้ว ทางน้ำออก 1 นิ้ว
ถังเก็บน้ำใต้ดิน 1000 ลิตร รุ่น SAU-1000 กว้าง 1.10 ม. สูง 1.33 ม. ทางน้ำเข้า 1 นิ้ว ทางน้ำออก 1 นิ้ว
ถังเก็บน้ำใต้ดิน 1200 ลิตร รุ่น SAU-1200 กว้าง 1.16 ม. สูง 1.43 ม. ทางน้ำเข้า 1 นิ้ว ทางน้ำออก 1 นิ้ว
ถังเก็บน้ำใต้ดิน 1600 ลิตร รุ่น SAU-1600 กว้าง 1.22 ม. สูง 1.52 ม. ทางน้ำเข้า 1 นิ้ว ทางน้ำออก 1 นิ้ว
ถังเก็บน้ำใต้ดิน 2000 ลิตร รุ่น SAU-2000 กว้าง 1.35 ม. สูง 1.70 ม. ทางน้ำเข้า 1 นิ้ว ทางน้ำออก 1 นิ้ว
ถังเก็บน้ำใต้ดิน 3000 ลิตร รุ่น SAU-3000 กว้าง 1.48 ม. สูง 1.87 ม. ทางน้ำเข้า 1 นิ้ว ทางน้ำออก 1 นิ้ว
ถังเก็บน้ำใต้ดิน 4000 ลิตร รุ่น SAU-4000 กว้าง 1.88 ม. สูง 1.87 ม. ทางน้ำเข้า 1 นิ้ว ทางน้ำออก 1 นิ้ว 
ถังเก็บน้ำใต้ดิน 5000 ลิตร รุ่น SAU-5000 กว้าง 1.86 ม. สูง 2.11 ม. ทางน้ำเข้า 1 นิ้ว ทางน้ำออก 1 นิ้ว
ถังเก็บน้ำใต้ดิน 6000 ลิตร รุ่น SAU-6000 กว้าง 2.05 ม. สูง 2.25 ม. ทางน้ำเข้า 1 นิ้ว ทางน้ำออก 1 นิ้ว


ถังเก็บน้ำใต้ดิน SJ (Under ground Package Water Tank รุ่น SJU-Series)

เป็นถังเก็บน้ำชนิดผังใต้ดิน SJU Series (Underground Tank) มีข้อดีในเรื่องการประหยัดพื้นที่และในด้านภูมิสภาปัตย์ที่ไม่รบกวนความสวยงามของตัวบ้านพักอาศัยและสำนักงาน สามารถติดตั้งคู่กับปั๊มน้ำอัตโนมัติ (Auto Pump) ได้

คุณลักษณะพิเศษ (Special Specification)

- ผลิตจากพลาสติก LLDPE มอก.816 - 2538 (ได้รับมาตราฐานอุตสาหกรรม)
- มีน้ำหนักเบา (Light Weight) ทำให้สะดวกในการขนส่ง และประหยัดค่าโครงสร้างรองรับ
- มีความยืดหยุ่นและทนทานต่อแรงกระแทก (Flexibility & Impact Resistance) เพราะเป็นคุณสมบัติของ "พีอี" ปลอดสารพิษ (Non Toxic) เพราะสารโพลิเอทธิลีนเป็นชนิดเดียวกับงานท่อส่งน้ำประปา
- ผนังรอง 2 ชั้น (Double Layer Wall) ภายในไม่เจือสีผสม หรือการเรซิ่นเจือปนทำให้มั่นใจในความปลอดภัยต่อสุขภาพ (Health and Safety)

ถังเก็บน้ำใต้ดิน SJ มีจำหน่ายดังต่อไปนี้

ถังเก็บน้ำใต้ดิน 600 ลิตร รุ่น SJU-600 กว้าง 0.98 ม. สูง 1.09 ม. ทางน้ำเข้า 1 นิ้ว ทางน้ำออก 1 นิ้ว
ถังเก็บน้ำใต้ดิน 800 ลิตร รุ่น SJU-800 กว้าง 1.02 ม. สูง 1.27 ม. ทางน้ำเข้า 1 นิ้ว ทางน้ำออก 1 นิ้ว
ถังเก็บน้ำใต้ดิน 1000 ลิตร รุ่น SJU-1000 กว้าง 1.15 ม. สูง 1.25 ม. ทางน้ำเข้า 1 นิ้ว ทางน้ำออก 1 นิ้ว
ถังเก็บน้ำใต้ดิน 1200 ลิตร รุ่น SJU-1200 กว้าง 1.13 ม. สูง 1.40 ม. ทางน้ำเข้า 1 นิ้ว ทางน้ำออก 1 นิ้ว 
ถังเก็บน้ำใต้ดิน 1600 ลิตร รุ่น SJU-1600 กว้าง 1.32 ม. สูง 1.55 ม. ทางน้ำเข้า 1 นิ้ว ทางน้ำออก 1 นิ้ว
ถังเก็บน้ำใต้ดิน 2000 ลิตร รุ่น SJU-2000 กว้าง 1.46 ม. สูง 1.73 ม. ทางน้ำเข้า 1 นิ้ว ทางน้ำออก 1 นิ้ว

เลือกสินค้าจากแบรนด์