ถังบำบัดน้ำเสีย PE

ถังบำบัดน้ำเสีย MAKTANG, DOS, WAVE, SAFE ส่งฟรีในกรุงเทพฯและปริมณฑล

ถังบําบัดน้ำเสียหรือถังแซท โทร. 090 548 7491

เป็นวิธีการบำบัดน้ำเสียสำหรับครัวเรือน การใช้งานถังบำบัดน้ำเสียนั้น จะถูกนำมาใช้กับชุมชนในเมืองที่ไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียให้บริการจากทางหน่วยงานที่รับผิดชอบ บ้านเรือนในเมืองไทยส่วนใหญ่จะใช้ถังบำบัดน้ำเสียในการบำบัดน้ำถังบำบัดน้ำเสียในเมืองไทย จะประกอบไปด้วยสองส่วนหลักคือ ถังเกรอะ และถังกรอง โดยถังเกรอะจะมีหน้าที่ในการให้สิ่งสกปรกตกตะกอนไว้ โดยถังสำเร็จรูปจะเป็นถังเดี่ยวแต่ด้านในมีแยกออกเป็นสองส่วน

ถังบำบัดน้ำเสียPEหรือถังแซทตรา Maktang

แข็งแรงทนทาน ใช้เม็ดพลาสติก POLYMER ELIXIR (PE) SCG  ในการผลิตปราศจากสารพิษกลิ่นและโลหะหนัก มีคุณสมบัติแข็งแรงทนทานสามารถรองรับแรงอัดได้ดี มีน้ำหนักเบาปราศจากสารที่ทำให้เกิดสนิมทนต่อความร้อนได้และได้รับมาตรฐานจากมอก. 816-2556   ถังบำบัดน้ำเสียPE ตรา Maktang (มาคตางค์)ให้ความมั่นใจด้วยการรับประกันยาวนานถึง 1 ปี แต่เมื่อคุณซื้อถังบำบัดน้ำเสียPEในวันนี้ รับฟรี 

1.แบคทีเรียแห้ง 1 ถุง
2.Plastic Media(Pall Ring) 1 ถุง
3.Flexible Joint 2 อัน
4.Mainhold(ฝาถัง) 1 ฝา

- ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราMaktang 600 แบบไร้อากาศ
- ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราMaktang 800 แบบไร้อากาศ
- ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราMaktang 1000 แบบไร้อากาศ
- ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราMaktang 1200 แบบไร้อากาศ
- ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราMaktang 1600 แบบไร้อากาศ
- ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราMaktang 2000 แบบไร้อากาศ
- ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราMaktang 3000 แบบไร้อากาศ
- ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราMaktang 4000 แบบไร้อากาศ
- ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราMaktang 5000 แบบไร้อากาศ
- ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราMaktang 6000 แบบไร้อากาศ


ถังบำบัดน้ำเสียPEหรือถังแซทตรา SAFE

ได้รับมาตรฐานจากมอก. มีคุณสมบัติแข็งแรงทนทาน มีน้ำหนักเบาทนต่อความร้อนได้ดีปราศจากสารพิษและกลิ่นโลหะ ถังบำบัดน้ำเสียPE ตรา SAFE ให้ความมั่นใจด้วยการรับประกันยาวนานถึง 1 ปี 
ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราSAFE 600 แบบไร้อากาศ
- ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราSAFE 800 แบบไร้อากาศ
- ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราSAFE 1000 แบบไร้อากาศ
- ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราSAFE 1200 แบบไร้อากาศ
- ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราSAFE 1600 แบบไร้อากาศ
- ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราSAFE 2000 แบบไร้อากาศ
- ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราSAFE 3000 แบบไร้อากาศ
- ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราSAFE 4000 แบบไร้อากาศ
- ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราSAFE 5000 แบบไร้อากาศ
- ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราSAFE 6000 แบบไร้อากาศ


ถังบำบัดน้ำเสียPEหรือถังแซทตรา WAVE

ด้วยกระบวนการผลิตRotational Moulding หรือ Rotomoulding เป็นกรรมวิธีการผลิตที่ใช้ผลิตชิ้นงานขนาดใหญ่ มีความแข็งแรง ทนทาน ขึ้นรูปทั้งใบไร้รอยต่อ จึงมั่นใจได้ในความแข็งแรงทนทาน ไม่เกิดอาการแครกของตัวถังมีความทนทานสูงทนแรงกดได้ดีมีความยืดหยุ่นไม่ยุบตัวง่าย  ถังบำบัดน้ำเสียPE ตรา WAVE ให้ความมั่นใจด้วยการรับประกันยาวนานถึง 1 ปี 
ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราWave รุ่น BB  400 ลิตร แบบรวมไร้อากาศ
- ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราWave รุ่น BB 600 ลิตร แบบรวมไร้อากาศ
- ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราWave รุ่น BB 800 ลิตร แบบรวมไร้อากาศ
- ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราWave รุ่น BB 1000 ลิตร แบบรวมไร้อากาศ
- ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราWave รุ่น BB 1200 ลิตร แบบรวมไร้อากาศ
- ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราWave รุ่น BB 1600 ลิตร แบบรวมไร้อากาศ
- ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราWave รุ่น BB 2000 ลิตร แบบรวมไร้อากาศ
- ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราWave รุ่น BB 2500 ลิตร แบบรวมไร้อากาศ
- ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราWave รุ่น BB 3000 ลิตร แบบรวมไร้อากาศ
- ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราWAVE รุ่น WFF 400 ลิตร ถังบำบัดแบบแยกประเภทชนิดเติมอากาศ
- ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราWAVE รุ่น WFF 600 ลิตร  ถังบำบัดแบบแยกประเภทชนิดเติมอากาศ
- ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราWAVE รุ่น WFF 800 ลิตร  ถังบำบัดแบบแยกประเภทชนิดเติมอากาศ
- ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราWAVE รุ่น WFF 1000 ลิตร  ถังบำบัดแบบแยกประเภทชนิดเติมอากาศ
- ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราWAVE รุ่น WFF 1200 ลิตร ถังบำบัดแบบแยกประเภทชนิดเติมอากาศ
- ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราWAVE รุ่น WFF 1600 ลิตร  ถังบำบัดแบบแยกประเภทชนิดเติมอากาศ
- ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราWAVE รุ่น WFF 2000 ลิตร ถังบำบัดแบบแยกประเภทชนิดเติมอากาศ
- ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราWAVE รุ่น WFF 2500 ลิตร ถังบำบัดแบบแยกประเภทชนิดเติมอากาศ
- ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราWAVE รุ่น WFF 3000 ลิตร ถังบำบัดแบบแยกประเภทชนิดเติมอากาศ
- ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราWAVE รุ่น WFF 4000 ลิตร ถังบำบัดแบบแยกประเภทชนิดเติมอากาศ
- ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราWAVE รุ่น WFF 5000 ลิตร ถังบำบัดแบบแยกประเภทชนิดเติมอากาศ
- ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราWAVE รุ่น WFF 6000 ลิตร ถังบำบัดแบบแยกประเภทชนิดเติมอากาศ
- ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราWAVE รุ่น WF 400 ลิตร แบบถังบำบัดแยกประเภทชนิดกรอง
- ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราWAVE รุ่น WF 600 ลิตร แบบถังบำบัดแยกประเภทชนิดกรอง
- ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราWAVE รุ่น WF 800 ลิตร แบบถังบำบัดแยกประเภทชนิดกรอง
- ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราWAVE รุ่น WF 1000 ลิตร แบบถังบำบัดแยกประเภทชนิดกรอง
- ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราWAVE รุ่น WF 1200 ลิตร แบบถังบำบัดแยกประเภทชนิดกรอง
- ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราWAVE รุ่น WF 1600 ลิตร แบบถังบำบัดแยกประเภทชนิดกรอง
- ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราWAVE รุ่น WF 2000 ลิตร แบบถังบำบัดแยกประเภทชนิดกรอง
- ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราWAVE รุ่น WF 2500 ลิตร แบบถังบำบัดแยกประเภทชนิดกรอง
- ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราWAVE รุ่น WF 3000 ลิตร แบบถังบำบัดแยกประเภทชนิดกรอง
- ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราWAVE รุ่น WF 4000 ลิตร แบบถังบำบัดแยกประเภทชนิดกรอง
- ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราWAVE รุ่น WF 5000 ลิตร แบบถังบำบัดแยกประเภทชนิดกรอง
- ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราWAVE รุ่น WF 6000 ลิตร แบบถังบำบัดแยกประเภทชนิดกรอง
- ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราWAVE รุ่น WS 400 ลิตร ถังบำบัดแบบแยกประเภทชนิดเกรอะ
- ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราWAVE รุ่น WS 600 ลิตร ถังบำบัดแบบแยกประเภทชนิดเกรอะ
- ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราWAVE รุ่น WS 800 ลิตร ถังบำบัดแบบแยกประเภทชนิดเกรอะ
- ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราWAVE รุ่น WS 1000 ลิตร ถังบำบัดแบบแยกประเภทชนิดเกรอะ
- ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราWAVE รุ่น WS 1200 ลิตร ถังบำบัดแบบแยกประเภทชนิดเกรอะ
- ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราWAVE รุ่น WS 1600 ลิตร ถังบำบัดแบบแยกประเภทชนิดเกรอะ
- ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราWAVE รุ่น WS 2000 ลิตร ถังบำบัดแบบแยกประเภทชนิดเกรอะ
- ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราWAVE รุ่น WS 2500 ลิตร ถังบำบัดแบบแยกประเภทชนิดเกรอะ
- ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราWAVE รุ่น WS 3000 ลิตร ถังบำบัดแบบแยกประเภทชนิดเกรอะ
ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราWAVE รุ่น WS 4000 ลิตร ถังบำบัดแบบแยกประเภทชนิดเกรอะ
- ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราWAVE รุ่น WS 5000 ลิตร ถังบำบัดแบบแยกประเภทชนิดเกรอะ
- ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราWAVE รุ่น WS 6000 ลิตร  ถังบำบัดแบบแยกประเภทชนิดเกรอะ
- ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราWAVE รุ่น WP 400 ลิตร แบบรวมไร้อากาศ เกรดพรีเมี่ยม 
- ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราWAVE รุ่น WP 600 ลิตร แบบรวมไร้อากาศ เกรดพรีเมี่ยม
- ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราWAVE รุ่น WP 800 ลิตร แบบรวมไร้อากาศ เกรดพรีเมี่ยม
- ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราWAVE รุ่น WP 1000 ลิตร แบบรวมไร้อากาศ เกรดพรีเมี่ยม
- ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราWAVE รุ่น WP 1200 ลิตร แบบรวมไร้อากาศ เกรดพรีเมี่ยม
ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราWAVE รุ่น WP 1600 ลิตร แบบรวมไร้อากาศ เกรดพรีเมี่ยม
ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราWAVE รุ่น WP 2000 ลิตร แบบรวมไร้อากาศ เกรดพรีเมี่ยม
ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราWAVE รุ่น WP 2500 ลิตร แบบรวมไร้อากาศ เกรดพรีเมี่ยม
ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราWAVE รุ่น WP 3000 ลิตร แบบรวมไร้อากาศ เกรดพรีเมี่ยม
ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราWAVE รุ่น WP 4000 ลิตร แบบรวมไร้อากาศ เกรดพรีเมี่ยม
ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราWAVE รุ่น WP 5000 ลิตร แบบรวมไร้อากาศ เกรดพรีเมี่ยม
ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราWAVE รุ่น WP 6000 ลิตร แบบรวมไร้อากาศ เกรดพรีเมี่ยม 
ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราWAVE รุ่น ZAD 400 ลิตร แบบรวมไร้อากาศ
ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราWAVE รุ่น ZAD 600 ลิตร แบบรวมไร้อากาศ
ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราWAVE รุ่น ZAD 800 ลิตร แบบรวมไร้อากาศ
ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราWAVE รุ่น ZAD 1000 ลิตร แบบรวมไร้อากาศ
ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราWAVE รุ่น ZAD 1200 ลิตร แบบรวมไร้อากาศ
ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราWAVE รุ่น ZAD 1600 ลิตร แบบรวมไร้อากาศ
ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราWAVE รุ่น ZAD 2000 ลิตร แบบรวมไร้อากาศ
ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราWAVE รุ่น ZAD 2500 ลิตร แบบรวมไร้อากาศ
ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราWAVE รุ่น ZAD 3000 ลิตร แบบรวมไร้อากาศ


ถังบำบัดน้ำเสียPEหรือถังแซทตรา DOS
นวัตกรรมใหม่ล่าสุดของระบบการกรองไร้อากาศ(Analobic Filter)ที่ผสานตัวกลางชนิด Cross flow (มีพื้นผิวและช่องว่างสูง)เข้ากับการจัดเรียงตัวแบบSpiral ที่ทำให้ประสิทธิภาพการบำบัดสูงขึ้นกว่าตัวกรองแบบเดิม และยังสมารถป้องกันงูได้อีกด้วยและยังใช้วิธีการขึ้นรูปแบบ injection ซึ่งแตกต่างจากถังแซททั่วไปโดยใช้แรงอัดฉีดมากกว่า 2000 ตัน และใช้วัสดุ HDPE ที่มีความหนาแน่นสูง ทำให้ถังแซท มีความแข็งแรงมากว่า   

ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราDOS รุ่น Ultra 800 ลิตร 
ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราDOS รุ่น Ultra 1000 ลิตร 
ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราDOS รุ่น Ultra 1600 ลิตร          
ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราDOS รุ่น Ultra 2000 ลิตร 
ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราDOS รุ่น HERO 800 ลิตร 
ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราDOS รุ่น HERO 1000 ลิตร 
ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราDOS รุ่น HERO 1200 ลิตร 
ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราDOS รุ่น HERO 1600 ลิตร 
ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราDOS รุ่น HERO 2000 ลิตร 


ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราพีแอนด์เอส (P&S)

ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราพีแอนด์เอส (P&S) ถังบำบัดน้ำเสียมี2รูปทรง ถังบำบัดน้ำเสียทรงบอลลูน ถังบำบัดน้ำเสียทรงหยดน้ำ ผลิตจาก โพลีเอทีลีน(PE)มีให้เลือกทุกรุ่นทุกขนาด ตามลักษณะการใช้งานที่แตกต่างของแต่ละหน่วยงาน ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมเลขที่ มอก.1379-2551 ใส่ใจในทุก ๆ ขั้นตอนการผลิตและจัดจำหน่าย ถังบำบัดน้ำเสียได้รับการออกแบบให้มีคุณสมบัติและคุณภาพเพื่อการรองรับการใช้งานในทุก ๆ สภาพพื้นที่ วัตถุดิบที่นำมาผลิต คัดสรรจากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ และมีเอกสารที่ใช้อ้างอิง เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตทางโรงงานได้คิดค้น ออกแบบ และพัฒนาเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทั้งคุณภาพและปริมาณ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบไร้ขีดจำกัดเพื่อรองรับหลักการขายที่เน้นความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ราคาถูก มีการจัดส่งที่รวดเร็วทันใจ
ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราP&S 600 ลิตร ทรงบอลลูน
ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราP&S 800 ลิตร ทรงบอลลูน
ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราP&S 1000 ลิตร ทรงบอลลูน
ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราP&S 1200 ลิตร ทรงบอลลูน
ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราP&S 1600 ลิตร ทรงบอลลูน
ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราP&S 2000 ลิตร ทรงบอลลูน
ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราP&S 3000 ลิตร ทรงบอลลูน
ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราP&S 5000 ลิตร ทรงบอลลูน
ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราP&S 6000 ลิตร ทรงบอลลูน

ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราP&S 2000 ลิตร ทรงหยดน้ำ
-  ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราP&S 2500 ลิตร ทรงหยดน้ำ
ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราP&S 3000 ลิตร ทรงหยดน้ำ
ถังบำบัดน้ำเสียPE ตราP&S 4000 ลิตร ทรงหยดน้ำ


ถังบำบัดน้ำเสีย SJ แบบไร้อากาศ

มาตรฐาน มอก.816-2538 รับประกัน 1 ปี  ส่งฟรีกรุงเทพฯและปริมณฑล

ซื้อ ถังบำบัดน้ำเสีย ตรา SJ แบบไร้อากาศวันนี้ แถมฟรี

  1. แบคทีเรียแห้ง 1 ถุง
  2. Plastic Media(Pall Ring) 1 ถุง 
  3. Flexible Joint 2 อัน
  4. Mainhold(ฝาถัง) 1 ฝา

ถังบำบัดน้ำเสีย ตรา SJ มีรุ่นและขนาดที่จำหน่ายดังนี้

ถังบำบัดน้ำเสีย 600 ลิตร รุ่น SJP-600 กว้าง 0.98 ม. สูง 1.09 ม. ทางน้ำเข้า 4 นิ้ว ทางน้ำออก 4 นิ้ว 
ถังบำบัดน้ำเสีย 800 ลิตร รุ่น SJP-800 กว้าง 1.02 ม. สูง 1.27 ม. ทางน้ำเข้า 4 นิ้ว ทางน้ำออก 4 นิ้ว
ถังบำบัดน้ำเสีย 1000 ลิตร รุ่น SJP-1000 กว้าง 1.15 ม. สูง 1.25 ม. ทางน้ำเข้า 4 นิ้ว ทางน้ำออก 4 นิ้ว
ถังบำบัดน้ำเสีย 1200 ลิตร รุ่น SJP-1200 กว้าง 1.13 ม. สูง 1.40 ม. ทางน้ำเข้า 4 นิ้ว ทางน้ำออก 4 นิ้ว
ถังบำบัดน้ำเสีย 1600 ลิตร รุ่น SJP-1600 กว้าง 1.32 ม. สูง 1.55 ม. ทางน้ำเข้า 4 นิ้ว ทางน้ำออก 4 นิ้ว 
ถังบำบัดน้ำเสีย 2000 ลิตร รุ่น SJP-2000 กว้าง 1.46 ม. สูง 1.73 ม. ทางน้ำเข้า 4 นิ้ว ทางน้ำออก 4 นิ้ว 

 

เลือกสินค้าจากแบรนด์